2. Spotkanie Partnerów Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK)

2. Spotkanie Partnerów Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK) odbyło się 18. czerwca 2018 roku na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Na spotkaniu zjawili się partnerzy z obszaru nauki i biznesu:

EC Grupa, New Era Materials Sp. z o.o., Buster Sp. z o.o., Rymatex Sp. z o.o., Politechnika Warszawska , Roma, Invenco, Uniwersytet Poznański , Andrzej Puka, Targi w Krakowie, Politechnika Śląska, Linetech , Gofar, TAPS , Politechnika Lubelska, Milar Sp. z o.o, S.O.D.E. Lab,

. Partnerzy zapoznali się z prezentacją Wydziału Inżynierii Materiałowej, wygłoszoną przez prodziekana ds. studenckich prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara, jak również istniała możliwość odwiedzenia laboratoriów instytutowych.

Spotkanie dotyczyło głównie kierunków rozwoju Klastra, promocji materiałów i technologii kompozytowych w Polsce i na świecie, oraz przyszłych wspólnie realizowanych projektów.

W ramach spotkania mieliśmy również możliwość spotkania i dyskusji z panem, Andrzejem Puka, pełniącym rolę Rzecznika Innowacji w Izbie Celnej w Krakowie.

Partnerzy dyskutowali na temat możliwości prezentacji swoich produktów na targach materiałów kompozytowych JEC 2019, jak również zdefiniowali również problemy występujące w obszarze wprowadzenia nowych produktów kompozytowych na rynki np. brak istniejącej certyfikacji, oraz dostępnych baz danych właściwości materiałowych kompozytów.

Zdefiniowano również kolejne kroki, na których PKTK w następnych miesiącach powinien się skoncentrować.