1. Miejsce w kategorii „Technologia” – Design Sp. z o. o. – Unikalna technologia „zero waste” szybkiego formowania C-SMC pozwalająca na wytwarzanie skomplikowanych elementów z wewnętrznymi pustymi przestrzeniami funkcjonalnymi o dużej zmienności ścianek.

Technologie SMC (sheet moulding compound) i C-SMC (carbon sheet moulding compound) znane również jako Forged Carbon jest dobrze znane na rynku. 

C-SMC pozwala na szybkie formowanie części o różnej grubości ścianek, gdzie zastosowanie prepregów jest zbyt skomplikowane i czasochłonne, a pomimo wszystko wymagana jest tak wysoka wytrzymałość. Dlatego Forged Carbon jest idealny jako zamiennik dla części aluminiowych, będąc o 45% lżejszym. 

Przykład produktu 1

Carbon Design Sp. z o.o. opracowała nową technologię formowania pozwalającą na formowanie bardzo skomplikowanych części. Dzięki tej technologii możliwe jest formowanie struktur pustych przestrzennych struktur takich jak profile czy trójniki o dużej zmienności grubości ścianek. 

Przykład produktu 2

W opracowanej technologii przez Carbon Design Sp. z o.o. objętość elementu formowanego w procesie po zamknięciu formy jest z góry zdefiniowana, więc formowany materiał jest wypychany do tej ograniczonej przestrzeni, powodując zwiększenie zawartości włókien poprzez wypychanie nadmiaru żywicy. Jest to nie możliwe do uzyskania przy użyciu standardowej technologii formowania SMC/C-SMC. 

Warto wspomnieć, że formowanie C-SMC jest znacznie trudniejsze niż SMC ze względu na większą zawartość objętościową włókien i brak dodatków wspomagających płynięcie materiału.

Wykonane elementy w technologii „zero waste”

 Jest to bardzo ważne z punktu widzenia kosztów dotyczących, powstających odpadów, czasu wykończenia i wpływa pozytywnie na ochronę środowiska.

W technologii opracowanej przez Carbon Design Sp. z o.o. odpady stanowią jedynie około 1% wsadu oczywiście w zależności od geometrii elementu, a ograniczona wielkość wypraski minimalizuje czas wykończenia.

Do tej pory, w przypadku struktur pustych opartych na materiale C-SMC, na rynku dostępne były dwie możliwości formowania tego typu struktur. Jedną z nich było formowanie struktury monolitu, a następnie jej frezowanie. Skutkowało to pociętymi włóknami, mniejszą wytrzymałością, mniejszą sztywnością, marnowaniem do 70% materiału i dodatkowym procesem frezowania.

Wykonany element mufy podsiodłowej w technologii Forged Carbon

Drugim rozwiązaniem było uformowanie dwóch połówek części o strukturze pustej, a następnie sklejenie ich ze sobą. To skutkowało wyższymi kosztami form (potrzebne są dwie formy) i słabszym obszarem klejenia oraz wyższą wagą ze względu na powierzchnię potrzebną do sklejenia tych elementów. 

Nagroda – Innowacja Branży Kompozytowej 2022 – kategoria Technologia

Opracowana przez Carbon Design Sp. z o.o. technologia rozwiązała te problemy i dzięki temu firma produkuje elementy wysokowytrzymałe z funkcjonalnymi przestrzeniami pustymi w jednym kroku technologicznym, redukując znacznie odpady, czas wytwarzania a w rezultacie również koszt docelowych elementów na bazie popularnego „carbonu” 

więcej na www.carbon-design.eu