Zaproszenie PKTK do udziału w międzynarodowym forum kompozytowym

31.10.2017

Partner Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych – Klaster „Wałbrzyskie Surowce” ma przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowym forum kompozytowym

pt.: „Polska Dolina Kompozytowa: zaawansowane technologie wytwarzania produktów kompozytowych, ze szczególnym uwzględnieniem metody pultruzji”.

Konferencja odbędzie się w Nowej Rudzie w dniu 23.11.2017 r.

Potencjał technologiczny ukryty w surowcach mineralnych Dolnego Śląska jest wyzwaniem innowacyjnym na rzecz rozwoju polskiego produktu. Ta nisza wymaga współdziałania środowiska naukowego i biznesowego.

Karta zgłoszeniowa i program