Zakończył się prolog 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących.

Szanowni Państwo, zakończył się prolog 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, w którym intensywnie wzięły udział instytucje należące do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

Wzięliśmy w niej udział dzięki partnerstwu z Lubuskim Klastrem Metalowym.

Zapis obydwu dni prologu 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących został podzielony na rozdziały. Dzięki temu łatwo dotrzeć do interesujących treści. Zapis zawiera również dyskusję Uczestników na czacie.

Linki poniżej.

Dzień pierwszy – 19 października 2021

0:03:17 Otwarcie 49. KKBNTomasz Chady – ZUT w Szczecinie
0:08:30 Wystąpienie w imieniu ICNDTDavid Gilbert – ICNDT, Vienna, Austria
0:34:55 Wystąpienie w imieniu EF NDT oraz The new paths of NDT in the future of Industry 4.0Fermin Gomez Freile – EFNDT, Brussels, Belgium
1:17:46 Badania VT. Ocena przełomówJacek Słania – Łukasiewicz – IS, Gliwice
1:39:54 Prezentacja nowego modelu wideo boroskopu w naszej ofercie: Everest Mentor FlexCezary Urban – Everest Polska
2:04:44 Tendencje rozwojowe w radiografii cyfrowejMarcin Rasek – PTBN
2:32:40 Zamknięte źródła radiograficzne stosowane w NDT produkcji NCBJ OR POLATOMBogdan Zając – LBMNCBJ
2:57:04 Oddziaływanie promieniowania jonizującego na poszczególne rodzaje materiałów w badaniach nieniszczącychJoanna Kostrzewa – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
3:17:05 Badania nieniszczące w wymaganiach PRSAndrzej Otrębski – PRS, Gdańsk
3:38:05 PRS certyfikacja i nadzór w spawalnictwie 85 lat doświadczeńGrzegorz Pettke – PRS, Gdańsk
4:04:15 Podsumowanie pierwszego dnia Prologu oraz informacje organizacyjne

Dzień drugi – 20 października 2021

0:09:38 Powitanie Uczestników 49. KKBNBogusław Olech i Bogdan Piekarczyk – PTBNiDT Szczecin 
0:12:11 Przegląd nietypowych metod nieniszczących wykorzystywanych w badaniach technicznychRyszard Nowicki
0:36:21 Ultradźwiękowa kamera do wyszukiwania wycieków powietrzaMiłosz Kałuża – Euro Pro Group Dzierżoniów
0:53:10 Detekcja drgań samowzbudnych podczas frezowania z zastosowaniem metod uczenia maszynowegoBartosz Powałka – ZUT w Szczecinie
1:37:58 Renesans badań metodą emisji akustycznej ATDariusz Knapek – EC TEST Systems Kraków
2:03:13 Zastosowanie akustyki nieliniowej w badaniach nieniszczących materiałów konstrukcyjnychŁukasz Pieczonka – AGH, Kraków
2:25:53 Badania nieniszczące konstrukcji cienkościennych z wykorzystaniem obrazowania pełnego pola propagacji ultradźwiękowych fal prowadzonychJakub Spytek – AGH, Kraków
2:45:54 Prezentacja firmy ZBM Ultra
3:03:16 Prezentacja firmy Testing
3:08:53 Prezentacja firmy NDT Systems
3:14:53 Zastosowanie zrzutowego młota Dynatup w zakresie badań złączy spawanych stali S1100QLAdam Sajek – ZUT w Szczecinie
3:36:32 Zaawansowane metody ujawniania niezgodności spawalniczych w konstrukcjach dla przemysłu stoczniowegoLechosław Tuz – AGH w Krakowie
4:03:35 Wymiana wiedzy i doświadczenia z obszaru lekkich konstrukcji kompozytowych w ramach współpracy trans granicznejFilip Dziedzic – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
4:17:30 Monitorowanie uszkodzeń i stanu konstrukcji kompozytowychKrzysztof Dragan – ITWL, Warszawa
4:33:19 Badanie konstrukcji kompozytowych z wykorzystaniem metod diagnostyki obrazowej i fuzji danychKrzysztof Dragan ITWL, Warszawa
4:49:35 Zakończenie Prologu elektronicznego 49. KKBN