Współpraca z Composite Industry Luxembourg (CIL)

Pomimo letniej przerwy urlopowej, w lipcu 2020 Polski Klaster Technologii Kompozytowych rozpoczął współpracę podpisując list intencyjny z Composite Industry Luxembourg (CIL).

Composite Industry Luxembourg (CIL) partner Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Composite Industry Luxembourg (CIL) jest organizacją non-profit firm przemysłowych i jest zarządzana przez zarząd składający się z przedstawicieli przemysłu i Luxinnovation oraz Narodowej Agencji Innowacji z Luxemburga.

Głównymi misjami CIL są:

  • Identyfikacja, planowanie, organizacja i zarządzanie/promowanie luksemburskiego przemysłu kompozytowego
  • Analiza trendów w dziedzinie materiałów kompozytowych pod kątem produkcji, modyfikacji, charakterystyki, zastosowania i recyklingu po zakończeniu eksploatacji.
  • Analiza potrzeby przemysłu

Zainteresowanych Członków Klastra zapraszamy do kontaktu.