Termoplasty wzmacniane krótkim włóknem szklanym

Kompozyty wzmacniane włóknem krótkim

Istnieją wyraźne różnice pomiędzy właściwościami materiałowymi tworzyw termoplastycznych wzmacnianych krótkim włóknem szklanym a systemami wzmacnianymi włóknami długimi lub ciągłymi. Należy pamiętać, że elementy wzmacniane krótkimi włóknami są nadal kompozytami. Włókna szklane mają z reguły długość < 2 mm. Niemniej jednak, dzięki nim materiały te są znacznie mocniejsze niż ich niewzmocnione odpowiedniki. Mają one przede wszystkim pozytywny wpływ na moduł sprężystości i sztywność materiałów. Wraz ze wzrostem długości włókien rośnie również ich sztywność i udarność.

Global Short Fiber Reinforced Thermoplastic Composites Market 2020:  Expected Development, Share, Demand And Study Of Key Players- Research  Predictions 2025 – Galus Australis

Europejski rynek materiałów termoplastycznych, wzmocnionych krótkimi włóknami szklanymi w 2017 r. (źródło: AMAC) był w tym samym okresie o ok. 1,47 mln ton większy niż rynek kompozytów wzmacnianymi włóknami szklanymi długimi lub ciągłymi. W 2016 r. rynek ten wzrósł o 8% – wielkość rynku 1,36 mln ton – i był tym samym znacznie wyższy niż we wszystkich innych sektorach analizowanych w raporcie AVK. Co więcej, tempo wzrostu było znacznie szybsze niż w latach poprzednich, co po raz kolejny potwierdza znaczenie tej grupy materiałów. W tym segmencie dominującym materiałem osnowy jest poliamid, a na drugim miejscu plasuje się polipropylen. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w sektorze motoryzacyjnym, ale także w sektorze elektro/elektronicznym i innych dóbr konsumpcyjnych.

Europa jest dominującym producentem kompozytów termoplastycznych wzmacnianego krótkim włóknem, produkcja wyniosła 1835 K MT w 2016 r., co stanowi około 34,26% ilości całkowitej, a następnie Ameryka Północna, z udziałem w rynku produkcji wynoszącym 29,95%. W latach 2012-2016 najwyższą dynamikę wzrostu produkcji, wynoszącą 8,28%, odnotowały Chiny. Mimo że na rynku chińskim istnieje ogromna przestrzeń dla wzrostu, jakość i technologia powinny być dalej udoskonalane.

Wiodącymi graczami w branży kompozytów termoplastycznych wzmacnianych krótkimi włóknami są BASF, Dupont, SABIC, Rodia. BASF jest największym producentem, z udziałem w rynku produkcji wynoszącym 9,17% w 2016 roku. Cztery największe firmy posiadały około 30,88% udziału w rynku produkcyjnym w 2016 roku.
Największym rynkiem był rynek motoryzacyjny , na którym globalnie wykorzystywano ok. 32,71% kompozytów termoplastycznych wzmocnionych włóknem krótkim. Ponadto przewiduje się, że od 2017 do 2022 r. jego udział w rynku wzrośnie o 5,83% (CAGR). Z wynikiem 24,84% udziału w rynku Przemysł Lotniczy był drugim największym rynkiem zastosowań w 2016 roku i przewiduje się, że w latach 2017-2022 wzrośnie on o 5,88% pod względem wielkości zużycia.

Pod wpływem czynników surowcowych, konkurencji rynkowej i warunków ekonomicznych, cena komponentów do wytwarzania kompozytów termoplastycznych wzmacnianych krótkimi włóknami była niższa w roku 2016 (2095 $/MT) w stosunku do roku 2012 (2439 $/MT). Prognozuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat cena będzie nadal spadać. Wraz z nasilającą się konkurencją, różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi markami będą się zmniejszać.

Światowy rynek kompozytów termoplastycznych wzmacnianych włóknami krótkimi wyceniany jest na 1140 mln USD w 2018 r. Oczekuje się, że do końca 2025 r. osiągnie wartość 1340 mln USD, wzrastając w latach 2019-2025 o średnią roczną stopa wzrostu 2,0% (CAGR).

Źródło: https://galusaustralis.com; https://menafn.com/; https://Jecmagasin.com/