Stypendia dla WAS!

Wolne Państwo Bawaria zaprasza za pośrednictwem BAYHOST do składania wniosków w ramach rocznego programu stypendialnego dla studentów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej na rok akademicki 2022/23. O stypendium mogą się ubiegać absolwenci z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

Stypendia przeznaczone są na finansowanie studiów podyplomowych (tj. studiów magisterskich) i doktoranckich na bawarskich uczelniach wyższych. Stypendia roczne mogą być przedłużane dwukrotnie na okres do 3 lat; wysokość stypendium wynosi 861,- € miesięcznie. Możliwe jest również sfinansowanie jednorocznych pobytów naukowych w Bawarii w ramach studiów doktoranckich w kraju ojczystym.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej BAYHOST.

Termin składania wniosków dla osób składających wnioski po raz pierwszy upływa 1 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu!).

Ulotka dla zainteresowanych!

Zainteresowanych proszę o kontakt na kontakt