Spotkanie – współpraca z francuskim klastrem z branży transportowej I-Trans

Spotkanie 5-6.05.2022 (przeniesione z początku marca ze względu na ograniczenia pandemiczne)

Pamiętajcie! WARTO Przedstawić Swoją Działalność

i-TRANS to klaster założony w 2005 roku, którego celem jest rozwój innowacji w transporcie.
Zakres jego działalności obejmuje :
– Przemysł kolejowy
– Przemysł motoryzacyjny
– Aeronautyka
– Elektronika
– Mobilność

Klaster i- Trans posiada 120 członków, na które składają się:
– Start-upy
– MŚP
– Średnie firmy
– Duże firmy
– Laboratoria
– Instytuty badawcze
– Uniwersytety
– Stowarzyszenia

Firmy i instytucje które chcą przedstawić swoją działalność (w postaci 15 min. prezentacji on-line) i poszukać partnerów w klastrze I-Trans prosimy o kontakt z koordynatorem klastra: kontakt@gofar.pl