Projekt REC*N*COMP zapraszamy do składania wniosków

Czy jesteś MŚP z Włoch, Belgii, Francji lub Polski, zainteresowanym rozszerzeniem swojej działalności eksportowej do USA, Japonii lub Singapuru w zakresie materiałów kompozytowych i pochodzących z recyklingu? Jeśli tak, to ten konkurs jest szansą na wzięcie udziału w działaniach projektu REC*N*COMP w celu zbadania możliwości tych rynków.

Wybrane MŚP wezmą udział w międzynarodowej misji do jednego z trzech krajów, a koszty misji zostaną pokryte z budżetu REC*N*COMP. Celem każdej misji jest rozwój sieci i relacji pomiędzy firmami i innymi zainteresowanymi stronami w celu stworzenia nowych możliwości biznesowych w dziedzinie zrównoważonych materiałów kompozytowych pochodzących z recyklingu. Misje odbędą się w okresie od drugiej połowy 2022 do 2023 roku.

Zapraszamy MŚP z wybranych sektorów i krajów do wzięcia udziału w zaproszeniu i przedstawienia swojego Pitch w określonych ramach czasowych.

Jesteście zainteresowani, potrzebujecie więcej informacji lub wsparcie w przygotowaniu wniosku – piszcie do koordynatora klastra: kontakt@gofar.pl