Przełom w sektorze energii wiatrowej na morzu – współpraca polsko-norweska nabiera tempa

W dniu 10 października 2023 roku, na Politechnice Gdańskiej, Fundacja Partnerów Technologicznych zorganizowała warsztaty poświęcone badaniu możliwości współpracy w branży energii wiatrowej na morzu. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do prezentacji projektu „OFFSHORE”, który jest kluczowym elementem w rozwijaniu zrównoważonej i innowacyjnej przyszłości w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Rola Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK), będący jednym z głównych uczestników tego projektu, wniósł istotny wkład w dialog dotyczący przyszłości technologii kompozytowych w sektorze morskich farm wiatrowych. Warsztaty umożliwiły przedstawienie profilu i działań członków klastra oraz ich motywacji do uczestnictwa w polsko-norweskiej współpracy. Przedstawiciele PKTK oraz innych polskich podmiotów mieli okazję do zaprezentowania swoich kompetencji oraz potencjalnych obszarów współpracy.

Sygnatura Memorandum o Współpracy

Kulminacyjnym momentem warsztatów było podpisanie Memorandum o Współpracy między Klastrem Norwegian Offshore Wind (NOW) a PKTK. To historyczne porozumienie potwierdza zaangażowanie obu stron w rozwój technologii kompozytowych w ramach projektów wiatrowych na morzu. Partnerstwo między klastrami ma na celu wykorzystanie zbiorowej wiedzy i zasobów do napędzania innowacji i zwiększania konkurencyjności polskiego sektora wiatrowego na morzu.

Wizja przyszłości

Zarówno Polski Klaster Technologii Kompozytowych, jak i Klaster Norwegian Offshore Wind zobowiązały się do współpracy mającej na celu nie tylko rozwój konkretnych technologii, ale także tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk. W ramach projektu „OFFSHORE” planowane są kolejne warsztaty, które będą służyć dalszemu umacnianiu więzi oraz opracowywaniu nowych możliwości kooperacyjnych.

Wykorzystanie możliwości grantowych

Projekt „OFFSHORE” jest wspierany przez granty EOG i Norweskie Granty, co otwiera drzwi do finansowania dalszych badań i innowacji. Wspólne propozycje projektów badawczych, które będą zgłaszane w ramach różnych programów grantowych, mają na celu skalowanie wyników projektu oraz przyczynienie się do zielonej transformacji Europy.

Zaproszenie do współpracy

Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony – zarówno z sektora naukowego, jak i przemysłowego – do dołączenia do tej ekscytującej inicjatywy. Wspólnie możemy przyczynić się do rozwoju technologii kompozytowych, które odgrywają kluczową rolę w przyszłości energetyki wiatrowej na morzu.