Prezentacja „Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Badania we współpracy i dla przemysłu”, Prof. Anna Boczkowska

Kolejne odsłona prezentacji członków Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych. Tym razem „Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Badania we współpracy i dla przemysłu”.

Wydział, uczelnię oraz prowadzone badania przedstawiła Pani Profesor Anna Boczkowska, działająca bardzo aktywnie w Radzie Klastra.

„Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Badania we współpracy i dla przemysłu”, Prof. Anna Boczkowska

O wydziale

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych w dziedzinie inżynierii materiałowej zarówno w Polsce, jak i na świecie. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych, prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w roku 2018, Wydział Inżynierii Materiałowej uzyskał kategorię A+, co potwierdza wysoki poziom działalności naukowej.

W badania naukowe zaangażowani są pracownicy naukowo-dydaktyczni (50 osób, w tym 15 profesorów tytularnych i 15 doktorów habilitowanych), naukowo-techniczni i techniczni (ponad 40 osób) oraz doktoranci (około 90 osób).

Badania naukowe prowadzone na wydziale związane są z głównymi nurtami współczesnej nauki o materiałach. Specyfiką Wydziału jest interdyscyplinarny charakter badań obejmujący także zagadnienia fizyki, chemii, biologii i medycyny. Prowadzone prace są ukierunkowane na związki między makro-, mikro- i nanostrukturą a właściwościami materiałów stosowanych w rożnych gałęziach przemysłu, m.in. w lotnictwie, energetyce, medycynie i ochronie środowiska.