Ostateczna wersja umowy PKTK

1010.10.2017

Szanowni Państwo,

Jak obiecywałem w poprzednim emailu, przesyłam ostateczną wersję umowy, która będzie można podpisać w trakcie Targów Kompozyt-Expo w Krakowie (11-12.10.2017) na stoisku KOMPOZYTY.NET – W1,

W przypadku partnerów, którzy nie będą mogli być obecni na targach, należy umowę wydrukować, podpisać i odesłać skan i oryginał na adres:

GoFar Sp. z o.o.

Ul. Galicyjska 36

32-087 Zielonki

Po zebraniu wszystkich oryginałów (tych z targów i wysłanych pocztą) udam się do notariusza i wykonam poświadczone kopie i roześlę do wszystkich partnerów Klastra

W stosunku do pierwotnej umowy na prośbę jednego z partnerów został dołożony zapis, którego brakowało: §2. 6

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania

Oraz został zmieniony czas z przeszłego na przyszły w § 11 Poufność

Partnerzy zawrą odrębne porozumienia o zachowaniu poufności, które reguluje prawa i obowiązki Partnerów podczas i w związku z realizacją niniejszej umowy o współpracy.

W tym miejscu bardzo dziękuje wszystkim, którzy aktywnie pomagali w analizie umowy klastra.

Dla wyjaśnienia jeśli chodzi rezygnację z udziału w klastrze definiuje to  § 2. 7

„Każdemu z Partnerów przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Zostawiłem dodatkowe miejsce „wykropkowane” dla ciekawych firm, które pojawią się na targach, a nie dotarła do nich informacja o tworzeniu klastra, ta informacja jest również związana później z ilością potwierdzonych kopii.

Pierwsze spotkanie członków klastra zorganizowane zostanie w 2. dzień targów – 12.10.2017 STREFA PREZENRACJI TECHNICZNYCH [HALA WISŁA] od 10.30

Bardzo proszę partnerów, którzy będą nieobecni na targach o przysyłanie na adres email: kontakt@kompozyty.net propozycji:

  1. Lidera Klastra
  2. Członków Rady Klastra

Dodatkowe informacje jak zwykle można znaleźć na http://kompozyty.net/polski-klaster-technologii-kompozytowych/ (umieszczona tam umowa jest bez wymienionych partnerów, ze względu na nieujawnianie danych poufnych)