Nagrody w konkursie „INNOWACJA BRANŻY KOMPOZYTOWEJ 2022″

1 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie Członków i Sympatyków Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

Podczas spotkania rozdano nagrody w konkursie „INNOWACJA BRANŻY KOMPOZYTOWEJ 2022”.

Komisja Konkursowa przydzielająca nagrody w składzie: Prof. Anna Dolata, Damian Halasa, Dr Andrzej Czulak, Prof. Anna Boczkowska (od lewej)

Nagrody kategorii produkt otrzymali:

1 miejsce: 

Noma Resins Sp. z o. o. za: NOMA Green BMC

NOMA Green BMC innowacyjny produkt na bazie „zielonej” żywicy epoksydowej oraz włókna węglowego, służący do wytwarzania specjalistycznych elementów kompozytowych wysokiej jakości. Został stworzony z myślą o przyszłości branży kompozytowej, gdzie pod uwagę brany będzie nie tylko wkład komponentu we właściwości mechaniczne wyrobu, ale również jego wpływ na wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie.

Przyznana nagroda: 1 miejsce w kategorii „Produkt„. Od Lewej Prof. Anna Dolata, Dr Bartłomiej Bereska (Noma Resins Sp. z o. o. ), Dr Agnieszka Bereska (Noma Resins Sp. z o. o. ), Damian Halasa, Prof. Anna Boczkowska

2 miejsce: 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Biomateriałów i Kompozytów za: Biodegradowalne ekologiczne sztućce jednorazowego użytku. 

Produkt w postaci sztućców, wykonany jest ze w pełni biodegradowalnego tworzywa. Otrzymane tworzywa może być stosowane do kontaktu z żywnością. Cechą dodatkową jest to, że zastosowane tworzywo składa się z biodegradowalnych substancji pochodzenia naturalnego, w kompozycji nie występują syntetyczne składniki w postaci m.in.: barwników, stabilizatorów, katalizatorów czy przedłużaczy łańcuchów etc. Produkt jest oparty na kompozycji składników pochodzenia roślinnego i jest wolny od substancji pochodzenia odzwierzęcego. Tworzywo jest zgodne z ideologią wegetariańską i wegańską. 

Produkt przeznaczony do kompostowania. Rozkład naturalny w glebie (zarówno w środowisku kwaśnym jak i zasadowym) odbywa się z wydzieleniem CO2 i H2O całkowicie obojętnych dla środowiska bez produktów ubocznych. 

Przyznana nagroda: 2 miejsce w kategorii „Produkt„. Od Lewej Prof. Anna Dolata, Dr Piotr Szatkowski (Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Biomateriałów i Kompozytów), Damian Halasa, Prof. Anna Boczkowska, Dr Andrzej Czulak

Wyróżnienia:

Wspólnie Amargo Spółka z o. o. Sp.K z Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej oraz Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny za: 

Ciśnieniowy zbiornik kompozytowy z uchylną dennicą wykonany w technologii ciągłego nawijania wyposażony w układ czujników PZT służących do oceny stanu technicznego zbiorników w czasie rzeczywistym.

Opracowany produkt charakteryzuje się niespotykanym na rynku połączeniem wykonania z materiału kompozytowego, charakteru ciśnieniowego zbiornika oraz zastosowania dużego włazu w dennicy, wraz Inteligentnym układem czujników piezoelektrycznych umożliwiającym monitorowanie na niewystępującym dotychczas na rynku poziomie.

Przyznana nagroda: wyróżnienie w kategorii „Produkt„. Od Lewej Prof. Anna Dolata, Dr Szczepan Gorbacz (Amargo Spółka z o. o. Sp.K), Dr Rafał Kozera (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej) Prof. Wojciech Błażejewski (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny) Damian Halasa, Prof. Anna Boczkowska, Dr Andrzej Czulak

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANMET Andrzej Adamcio za: płytę wiórową z zawartością kompozytów. 

Płyta wiórowa według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera 0 do 60 % wagowych rozdrobnionego kompozytu, od 10 do 60 % żywic syntetycznych oraz 0 do 90 % wagowych cząstek organicznych 

Rozdrobniony kompozyt to kompozyt szklano-epoksydowy, szklano-poliestrowy lub inny kompozyt zbrojony włóknami. Rozdrobniony kompozyt pochodzi z recyklingu śmigieł elektrowni wiatrowych jachtów lub innych konstrukcji i wyrobów kompozytowych lub stanowi mieszaninę kompozytów o wymienionym jak i innym pochodzeniu.

Przyznana nagroda: wyróżnienie w kategorii „Produkt„. Od Lewej Prof. Anna Dolata, Andrzej Adamcio (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANMET Andrzej Adamcio) Damian Halasa, Prof. Anna Boczkowska, Dr Andrzej Czulak

Nagrody kategorii technologia otrzymali:

1 miejsce: 

Carbon Design Sp. z o.o. za technologię wytwarzania elementów kompozytowych drążonych w procesie prasowania na bazie Forged Carbon

Opracowana technologia formowania kompozytowych elementów drążonych bez konieczności frezowania (w stosunku do konkurencji) oraz o dużej zmienności grubości ścianek w bardzo szybkim i powtarzalnym procesie formowania (30-90 s/1mm grubości części). Wytworzenie element – ok. 7 min.

Proces oparty na żywicy typu „snap cure” oraz procesach „hot in/hot out”, z możliwością zastosowania żywicy biodegradowalnej z włóknami z recyklingu.

Przyznana nagroda: 1 miejsce w kategorii „Technologia„. Od Lewej Prof. Anna Dolata, Jacek Sykulski (Carbon Design Sp. z o.o.) Damian Halasa, Prof. Anna Boczkowska, Dr Andrzej Czulak

2 miejsce:

Nie przyznano

Wyróżnienia:

Katedra Budownictwa Betonowego, Politechnika Łódzka za pierwsze światowe zastosowanie bezkotwowej technologii wzmocnienia mostu przez rzekę Pilsię w Szczercowskiej Wsi

wykonanie pionierskiej aplikacji wzmocnienia mostu przy użyciu naprężonych kompozytów CFRP z zastosowaniem tzw. „metody gradientowej” na konstrukcji mostu będącego w czynnej eksploatacji.  Dźwigary wykonane w szwajcarskim laboratorium EMPA były dokładną kopią konstrukcji mostu wspartego na 5 dźwigarach typu WBS, przeznaczonych do wzmocnienia. Jeden z dźwigarów zbadano jako referencyjny, a drugi wzmocniono na zginanie przy użyciu naprężonych taśm CFRP przy użyciu „metody gradientowej” oraz na ścinanie oplotami z mat CFRP. 

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały bardzo wysoką efektywność wzmocnienia dźwigarów kablobetonowych przy użyciu naprężonych taśm CFRP (ten opis wymaga poszerzenia). Dźwigar wzmocniony wykazał wzrost momentu rysującego o 12%, momentu niszczącego o 21% oraz ograniczenie maksymalnych ugięć o 19% w stosunku do dźwigara niewzmocnionego. Dźwigary wykazały również znacznie wyższą niż zakładano nośność na ścinanie. Analiza obliczeniowa wyników badań pozwoliła określić straty siły sprężającej w dźwigarach, porównać wyniki badań z wynikami obliczeń normowych i symulacjami badań przy użyciu modeli MES.

Przyznana nagroda: wyróżnienie w kategorii „Technologia„. Od Lewej Prof. Anna Dolata, w imieniu Pani Prof. Renaty Kotyni (Katedra Budownictwa Betonowego, Politechnika Łódzka) nagrodę odebrał przedstawiciel firmy C-Cube Sp. z o. o. Damian Halasa, Prof. Anna Boczkowska, Dr Andrzej Czulak

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa za technologię wytwarzania struktur nośnych i ochronnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym w oparciu o zaawansowane kompozyty termoplastyczne

Opracowana technologii wytwarzania podzespołów strukturalnych pojazdów o napędzie elektrycznym, będących równolegle zasobnikami dla akumulatorów napędowych, przy wykorzystaniu materiałów kompozytowych z osnową termoplastyczną.

Przyznana nagroda: wyróżnienie w kategorii „Technologia„. Od Lewej Prof. Anna Dolata, Dr. Małgorzata Zalewska (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa) Damian Halasa, Prof. Anna Boczkowska, Dr Andrzej Czulak