Międzynarodowe Sympozjum Konstrukcji Lekkich w Dreźnie 2016

Tegoroczne 20. Międzynarodowe Drezdeńskie Sympozjum Konstrukcji Lekkich Internationalen Dresden Leichtbausymposium 2016 rozpoczęło się 9. Czerwca 2016 roku salą słuchaczy wypełnioną po brzegi. Ponad 350 słuchaczy z całego świata przybyło na otwarcie tej już znamienitej konferencji łączącej świat nauki i przemysłu głównie z zakresu materiałów nowoczesnych kompozytowych. W tym roku partnerem sympozjum są Chiny, co zagwarantowało wizytą znacznej grupy naukowców i przedsiębiorców z Państwa Środka. Pierwsze prezentacje zostały wygłoszone przez organizatora Sympozjum – Prof. W. Hufenbacha, Rektora Technische Universitat Dresden Prof. B. Müller-Steinhagen, oraz reprezentanta Saksońskiego Ministerstwa Dr. F. Jaeckel oraz ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej – Xiaoshi Li.Nacisk w wstąpieniach został położony na konieczność współpracy przemysłu niemieckiego z firmami Państwa Środka – w szczególności w zakresie materiałów kompozytowych i nowych technologii. 

Pierwszy wykład techniczny wygłosił A. Hubert „On the way to Industrie 4.0 – Driving the Digital Enterprise” .