Konferencja wodorowa współorganizowana przez Polski Klaster Technologii Kompozytowych

Inicjatywa Awagarda to unikalna organizacja wspierająca przemysł Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale regionu małopolskiego. Współpraca w ramach IA wspomaga innowacyjny rozwój małopolskich przedsiębiorstw i klastrów. 

W ramach Projektów Pilotażowych realizowanych w organizacji, przedsiębiorstwa mogą zminimalizować koszty testowania i certyfikacji konkretnej technologii, potwierdzenia jej przydatności do konkretnych zastosowań, a także mogą znaleźć partnerów, dzięki którym powstaną nowe europejskie łańcuchy wartości. Dzięki temu małopolskie firmy zyskają łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych.

Na początku roku Inicjatywa Awangarda zwróciła się do swoich partnerów z propozycją składania wniosków w sprawie organizacji pierwszej, regionalnej konferencji w 2022 roku. W lutym przedstawiciele Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i  Gospodarki przesłali do Brukseli wniosek aplikacyjny, który został pomyślnie rozpatrzony.

Wydarzenie zostało zaplanowane na

i odbędzie się w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji w Krakowie. Tematem przewodnim konferencji jest wodór i technologie mu pokrewne

Polski Klaster Technologii Kompozytowych z siedzibą w Małopolsce ma status strategicznego i merytorycznego partnera wydarzenia.

Wodór jest obecnie jednym z najszerzej omawianych zagadnień w kontekście zrównoważonych źródeł energii i transformacji w obrębie gospodarki, która umożliwi szybsze i lepsze korzystanie z jego produktów i pochodnych. Znaczenie wodoru uwypuklone zostało również przez samą Inicjatywę Awangarda, która w drugiej połowie roku zamierza mocniej skoncentrować się na tym temacie w ramach swojej agendy. Sam wodór wydaje się istotnym czynnikiem zmiany w kontekście wzrastających cen energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych czy wojny prowadzonej przez Rosję w Ukrainie, która również destabilizuje sektor energetyczny. Wodór doskonale wpisuje się ponadto w działania Komisji Europejskiej zmierzające do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego przy pomocy tzw. czystej energii. W bardziej lokalnym ujęciu technologie wodorowe to ważny komponent energii zrównoważonej, która jest jedną z siedmiu małopolskich, inteligentnych specjalizacji.

Konferencja będzie okazją nie tylko do zaprezentowania historii, misji czy też osiągnięć Inicjatywy Awangarda oraz jej partnerów, którzy realizowali swoje zadania i projekty, biorąc udział m.in. w programach pilotażowych czy działaniach demonstracyjnych, ale umożliwi spotkanie ekspertów od wodoru, przedstawicieli nauki oraz reprezentantów biznesu, co zaowocuje nawiązaniem nowych kontaktów i poszerzeniem sieci współpracy.

W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele władz Małopolski, zagraniczni goście z regionów współpracujących z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych, przedstawiciele biura Inicjatywy Awangarda z Brukseli i Komisji Europejskiej oraz reprezentacja regionalnego przemysłu, który odgrywa czołową rolę jako pionier technologii wodorowych.