08/2022 – Weryfikacja modelu w warunkach rzeczywistych oraz przeprowadzenie badań

Powstaje w kontekście projektu

POIR.02.03.05-12-0108/19 – Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informację w załączniku-zapytanie ofertowe nr 08/2022.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-08-22

  1. 1. 08/2022 – Załącznik nr 1 POBIERZ
  2. 2. 08/2022 – Załącznik nr 2 POBIERZ
  3. 3. 08/2022 – Załącznik nr 3 POBIERZ
  4. 4. 08/2022 – Załącznik nr 4 POBIERZ
  5. 5. Wzór porozumienia zachowania poufności (NDA) POBIERZ
  6. 6. Klauzula informacyjna POBIERZ
  7. 7. Zapytanie ofertowe nr 08/2022 POBIERZ