Artykuły

W bazie „open access” zgromadzimy ciekawe artykuły dotyczące materiałów kompozytowych (ceramicznych, polimerowych i metalowych) oraz ich zastosowań w wielu aspektach życia. Tutaj również znajdują się materiały, które bezpośrednio nie dotyczą kompozytów, ale z pewnością mogą zostać przez Państwa wykorzystane.


  1. Dr Andrzej Czulak – Politereftalan etylenu (PET): produkcja, cena, rynek i jego właściwości – opracowanie
  2. Prof. Dr.-Ing. W.Hufenbach, Prof. Dr.-Ing. M.Gude, Dr.-Ing. A.Czulak, Dipl.-Ing. M.Kretschmann – Development and implementation of an automatic integration system for fibre optic sensors in the braiding process – with the objective of on-line-monitoring of composite structures
  3. Dr Andrzej Czulak – Kompozyty wytwarzane metodą wyplatania
  4. Dr Arch. Dariusz Kronowski –Design w Kompozytach