Polski Klaster Technologii Kompozytowych – krótkie sprawozdanie

Podsumowując pierwszy kwartał 2022 roku w działalności Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK), z satysfakcją informujemy, iż nadal obserwujemy stabilny wzrost naszej działalności. Ważnym czynnikiem wpływającym na tą sytuację ma uzyskany pod koniec 2021r statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Wizyty studyjne

W ostatnich miesiącach odbywały się częste wizyty studyjne menadżerów klastra w firmach i instytucjach partnerskich, gdzie przekazywane były certyfikaty członkowskie PKTK. W ramach tych spotkań prowadzone były rozmowy o możliwych wspólnych projektach, jak również o potrzebach odwiedzanych przedsiębiorców i instytucji.

Projekt pilotażowy

Klaster rozpoczął intensywną współpracę z instytucjami samorządowymi z regionu Małopolski. Współpraca ta zaowocowała koncentracją działań wokół tematyki wodoru, jak również pozwoliła na przygotowanie projektu pilotażowego „Hydrogen”, złożonego w ramach „Vanguard Initiative”. Polski Klaster Technologii Kompozytowych jest współinicjatorem tego projektu, który dotyczy szeroko pojętej tematyki wodorowej, a w szczególności standaryzacji elementów do przechowywania i transportu wodoru. Projekt pilotażowy wraz z nami złożyło 10 regionów europejskich, z których wiodącymi oprócz Małopolski były Lombardia/Włochy, Słowenia/Słowenia, Saksonia/Niemcy. W ramach promocji wniosku zaplanowana jest konferencja wodorowa, w której wezmą udział przedstawiciele zainteresowanych regionów, a PKTK jako współorganizator zaprasza wszystkich swoich członków i partnerów do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

Współpraca z instytucjami samorządowymi z regionu Małopolskim

Współpraca z instytucjami samorządowymi z regionu Małopolskim oraz Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR), członka naszego klastra, przyczyniła się również do wizyty studyjnej firm należących do Klastra, a będących zainteresowanych tematyką wodorową z Regionu Małopolski w firmach i instytucjach w Niemieckiej Saksonii. Delegacja odwiedziła między innymi Wirtschaftfoerderung Sachsen, Technische Universitaet Dresden, Herone GmbH i East4D GmbH. Wizyta ta pozwoliła zapoznać się uczestnikom z technologiami produkcji, które można wykorzystać w produkcji zbiorników oraz rur, oraz rozpocząć rozmowy na temat współpracy międzynarodowej.

Logo i nowa strona klastra

W ostatnich dniach udało się również ukończyć pracę nad nową stroną internetową Polskiego Klastra Technologii Kompozytowej, która teraz znajduje się pod adresem www.pktk.pl. Nowa szata graficzna strony została wzbogacona o nowe, odświeżone logo naszego klastra. W kolejnych tygodniach będą dodawane nowe funkcjonalności strony pozwalające na lepszą integrację naszych partnerów i członków.