Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego: Otwieranie drzwi dla przedsiębiorców zmieniających świat

W czasie niedawnej gali, Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski, podkreślił, że Nagroda Gospodarcza to znacznie więcej niż tylko wyraz uznania dla osiągnięć biznesowych. To również świadectwo, że Małopolska jest domem dla przedsiębiorców, którzy są gotowi rywalizować na globalnym rynku i podejmować wyzwania, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne.

Wyróżnienie dla innowatorów

Nagroda ta stanowi okazję do docenienia przedsiębiorców, którzy inwestują w innowacyjne produkty i technologie, angażując się tym samym w rozwój regionu i budowę zrównoważonej gospodarki. W tym kontekście, warto zauważyć, że Małopolska nie tylko stawia na rozwój ekonomiczny, ale również na kwestie społeczne i środowiskowe.

Piotr Czuba (Hexja Composites Sp. z o.o. sp. k.) z Nagrodą Gospodarczą Województwa Małopolskiego

Laureaci z różnych kategorii

W kategorii mikroprzedsiębiorca nagrodę zdobyła firma Hexja Composites Sp. z o.o. sp. k., która specjalizuje się w technologiach kompozytowych. W kategorii dużych przedsiębiorstw nagroda przypadła Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Co ciekawe, obie te instytucje są częścią Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, co podkreśla siłę współpracy i synergii w regionie.

Prof. Paweł Pichniarczyk (Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Ceramiki i Materiałów Budowlanych) z Nagrodą Gospodarczą Województwa Małopolskiego

Podsumowanie

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego to więcej niż tylko trofeum czy dyplom. To symboliczne uznania dla przedsiębiorców, którzy dążą do doskonałości, nie bojąc się trudności i wyzwań, zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym. To również dowód na to, że Małopolska to region, gdzie innowacyjność i przedsiębiorczość są cenione i wspierane.