Instalacja pilotażowa do produkcji welonów z domieszką CNT powstała w wyniku realizacji projektów UE

Autorzy: Anna Boczkowska, Paulina Latko-Durałek, Paweł Durałek, Kamil Dydek, Michał Towpik, Przemysław Kośmider (współpraca pomiędzy TMBK Partners i Politechniką Warszawską)

Kompozyty o osnowie polimerowej wzmacniane włóknami są szeroko stosowane w wielu aplikacjach, jednak ich właściwości użytkowe, a w szczególności przewodnictwo elektryczne nadal wymagają poprawy. Głównym celem pracy była poprawa przewodnictwa elektrycznego i właściwości mechanicznych polimerów wzmacnianych włóknami węglowymi (CFRP). Osiągnięto to poprzez wprowadzenie termoplastycznych welonów zawierających nanorurki węglowe (CNT), które umieszczono na wierzchu i pomiędzy każdą warstwą tkanin 2D. Termoplastyczne welony z domieszką CNT wytwarzano w procesie melt-blown w instalacji pilotażowej powstałej w wyniku realizacji projektów unijnych. Termoplastyczne welony z CNTs są innowacyjnym, lekkim materiałem pośrednim, który działa jako nośnik dla nanonapełniacza, pozwalając na łatwe i nieszkodliwe wprowadzenie przewodzących nanonapełniaczy do CFRP. Są one łatwe w obróbce i mogą być stosowane w standardowych procesach wytwarzania kompozytów. Potwierdzono, że wytworzone welony z domieszką CNT poprawiają przewodnictwo elektryczne do 7 S/m, poprawiając jednocześnie wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe (ILSS).

Słowa kluczowe: przewodnictwo elektryczne, tworzywa termoplastyczne, CNT, welony, melt-blown, ILSS

Welon z domieszką CNT wyprodukowany na instalacji pilotażowej należącej do TMBK Partners Sp. z o.o.

Całość artykułu można przeczytać w kolejnym wydaniu magazynu Lightweight.pl