Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, pn. „Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie fotela do pracy lub relaksu z uwzględnieniem zastąpienia obecnie stosowanych elementów konstrukcji fotela odpowiednio zaprojektowanymi nowymi elementami wykonanymi z kompozytów. Zwiększenie atrakcyjności urządzenia poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów oraz przeprowadzenie profesjonalnych usług redisignu. Dzięki opracowaniu nowego projektu wzorniczego, wdrożony zostanie znacząco ulepszony produkt, powyższe pozwoli na wprowadzenie nowego produktu do oferty firmy, związanej z wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych, oraz polskiej myśli technologicznej dotyczącej urządzeń oraz komponentów służących do produkcji kompozytów, stworzenie silnego podmiotu reprezentującego potrzeby branży kompozytowej.


Termin realizacji projektu: 01.09.2020-31.01.2022
Wartość projektu: 515 370,00 PLN
Dofinansowanie: 356 150,00 PLN