Cele Klastra

 

 


Cele Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

  • promocja polskich technologii, firm i instytucji zajmujących się wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych, oraz polskiej myśli technologicznej dotyczącej urządzeń oraz komponentów służących do produkcji kompozytów,
  • stworzenie silnego podmiotu reprezentującego potrzeby branży kompozytowej,
  • usprawnienia promocji na międzynarodowych targach i konferencjach produktów i usług polskich firm i instytucji, poprawa rozpoznawalności polskich firm z branży kompozytowej,
  • doskonalenie wiedzy z zakresu materiałów kompozytowych poprzez organizowanie szkoleń i wyjazdów do wiodących ośrodków międzynarodowych,
  • realizacja wspólnych projektów badawczych,
  • ułatwienie współpracy polskich firm z partnerami zagranicznymi,