Polski Klaster Technologii Kompozytowych

Informacje Klastra

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych podjęliśmy decyzję o udostępnieniu propozycji umowy klastra.

Cele Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych:

 • promocja polskich technologii, firm i instytucji zajmujących się wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych, oraz polskiej myśli technologicznej dotyczącej urządzeń oraz komponentów służących do produkcji kompozytów,
 • stworzenie silnego podmiotu reprezentującego potrzeby branży kompozytowej, usprawnienia promocji na międzynarodowych targach i konferencjach produktów i usług
  polskich firm i instytucji, poprawa rozpoznawalności polskich firm z branży kompozytowej,
 • doskonalenie wiedzy z zakresu materiałów kompozytowych poprzez organizowanie szkoleń i wyjazdów do wiodących ośrodków międzynarodowych,
 • realizacja wspólnych projektów badawczych,
 • ułatwienie współpracy polskich firm z partnerami zagranicznymi,

Pobierz i zapoznaj się ze Strategią Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Plik wymaga podania hasła. Hasło podaje kordynator. Aby uzyskać hasło napisz maila do kontakt@gofar.pl

Korzyści wynikające z członkostwa w Polskim Klastrze Technologii Kompozytowej (PKTK)

 • Umieszczenie logotypu oraz odnośnika do strony internetowej członka klastra na stronie https://kompozyty.net/katalog/
 • Reprezentowanie i obrona interesów członków PKTK na arenie regionalnej, krajowej oraz Unii Europejskiej
 • Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży.
 • Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra
 • Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi.
 • Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług.
 • Wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej.
 • Prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników.
 • Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich.
 • Preferencyjne warunki dostępu do finansowania publicznego, w tym z UE
 • Wyrażanie opinii w imieniu członków PKTK o projektach aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestnictwa w przygotowaniu projektów przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i naukowo-badawczej członków klastra
 • Współuczestniczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej, przemysłowej i edukacyjnej regionów oraz wspieranie inicjatyw i tworzenie warunków sprzyjających rozwoju gospodarczemu członków klastra oraz regionów
 • Rozwijanie i koordynowanie współpracy w zakresie B+R z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych technologii
 • Udział w projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących innowacji w dziedzinie materiałów i technologii kompozytowych i branż pokrewnych
 • Zapraszanie na spotkania z krajowymi i zagranicznymi inwestorami
 • Wyszukiwanie odpowiednich partnerów wśród członków, a w razie potrzeby wśród podmiotów zewnętrznych
 • Dostęp do informacji o najnowszych wydarzeniach i tendencjach w obszarze materiałów i technologii kompozytowych
 • Pozyskanie mentorów w sprawach interesujących członka klastra
 • Prawo do wykorzystania loga PKTK na swojej stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych firmy, instytucji, gminy lub miasta w celu pokazania, że członek jest częścią marki Klastra
 • Uczestniczenie w międzynarodowych kontaktach, wydarzeniach i projektach klastra stwarzających możliwości biznesowe dla członków klastra
 • Stworzenie możliwości eksportu produktów lub usług z zakresu innowacyjnych rozwiązań w obszarze materiałów kompozytowych w formie uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach, targach, misjach itp. organizowanych przez PKTK
 • Wsparcie członków w zdobywaniu wykwalifikowanej siły roboczej
 • Zapewnienie dostępu do różnego rodzaju warsztatów i szkoleń organizowanych przez PKTK oraz partnerów zewnętrznych

Dodatkowo:

Ilość punktów w konkursach dla członków Krajowego Klastra Kluczowego – Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

 • 1 POIR Kryterium fakultatywne (0-2 pkt)
 • 2.1 POIR – Badania na rynek (0-1)
 • 3.2 POIR Bon na Innowację Kryterium rozstrzygające (ostatnie 6 miesięcy członkostwa w KKK)
 • Wybrane konkursy Regionalnych Programów Operacyjnych Województw (do 6 pkt)
 • Zgodnie z założeniami Polskiej Strefy Inwestycji przy aplikowaniu o ulgę inwestycyjną w poszczególnych województwach członek PKTK otrzymuje aż 1 pkt., który jest bardzo istotny zwłaszcza w województwach, gdzie minimalna liczba punktów do zdobycia to 6.

Jak przystąpić do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych?

Polski Klaster Technologii Kompozytowych ma charakter otwarty, a Członkiem Klastra może być każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu związana z szeroko pojętą branżą materiałów i technologii kompozytowych, który złoży deklarację członkostwa w Klastrze, zaakceptuje Regulamin członkostwa Klastra i uzyska akceptację członków i Rady Klastra.

Skontaktuj się z nami: kontakt@kompozyty.net

 

 

Aktualności Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Podpisanie listu intencyjnego Polskiego Klastra Technologii Kompozytowym z niemieckim klastrem Composite-United e.V

03.05.2022, w dniu inauguracji największych targów kompozytowych na świecie JEC w Paryżu został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy  Polish Cluster of Composite Technologies / Polski Klaster Technologii Kompozytowych wraz z największym klastrem niemieckim Composites United e.V.

Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy PKTK i CU

W imieniu PKTK podpis złożył Lider dr inż. Andrzej Czulak, po stronie CU dr Dr. Gunnar Merz 

Przeprowadzono bardzo perspektywiczne i konstruktywne rozmowy z partnerami CU e.V. pozwalającymi na rozpoczęcie udanej współpracy, która będzie obejmować następujące kroki:

 • Przeprowadzenie wirtualnego Polsko-Niemieckiego Dnia Innowacji 
 • Udział w LightCon w dniach 1-2 czerwca 2022 r. w Hanowerze
 • Udział w targach Kompozyt Expo w Krakowie w dniach 28-29 września 2022 roku. 
 • Zgłaszanie wspólnych propozycji projektów i programów współpracy w zakresie rozwoju technologii.
 • Prowadzenie szkoleń, edukacji, doradztwa w zakresie technologii, zarządzania organizacjami i wzajemnego rozwoju rynku (rynek polski i niemiecki).  
 • Wspieranie wymiany naukowców i personelu pomiędzy PKTK i CU, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Promowanie i wspieranie działalności Composites United e.V. w Polsce.
 • Promowanie i wspieranie działalności PKTK w Niemczech.

Specjalne podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia należą się  Martin Kretschmann , oraz Jacek Sykulski za zaangażowanie. 

Jesteśmy przekonani, że ta współpraca w znaczący sposób poszerzy ofertę dla członków naszego Klastra.#PKTK, #CU, #KKK, #współpraca

W imieniu PKTK podpis złożył Lider dr inż. Andrzej Czulak, po stronie CU dr Dr. Gunnar Merz 

Polski Klaster Technologii Kompozytowych – krótkie sprawozdanie

Podsumowując pierwszy kwartał 2022 roku w działalności Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK), z satysfakcją informujemy, iż nadal obserwujemy stabilny wzrost naszej działalności. Ważnym czynnikiem wpływającym na tą sytuację ma uzyskany pod koniec 2021r statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Wizyty studyjne

W ostatnich miesiącach odbywały się częste wizyty studyjne menadżerów klastra w firmach i instytucjach partnerskich, gdzie przekazywane były certyfikaty członkowskie PKTK. W ramach tych spotkań prowadzone były rozmowy o możliwych wspólnych projektach, jak również o potrzebach odwiedzanych przedsiębiorców i instytucji.

Projekt pilotażowy

Klaster rozpoczął intensywną współpracę z instytucjami samorządowymi z regionu Małopolski. Współpraca ta zaowocowała koncentracją działań wokół tematyki wodoru, jak również pozwoliła na przygotowanie projektu pilotażowego „Hydrogen”, złożonego w ramach „Vanguard Initiative”. Polski Klaster Technologii Kompozytowych jest współinicjatorem tego projektu, który dotyczy szeroko pojętej tematyki wodorowej, a w szczególności standaryzacji elementów do przechowywania i transportu wodoru. Projekt pilotażowy wraz z nami złożyło 10 regionów europejskich, z których wiodącymi oprócz Małopolski były Lombardia/Włochy, Słowenia/Słowenia, Saksonia/Niemcy. W ramach promocji wniosku zaplanowana jest konferencja wodorowa, w której wezmą udział przedstawiciele zainteresowanych regionów, a PKTK jako współorganizator zaprasza wszystkich swoich członków i partnerów do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

Współpraca z instytucjami samorządowymi z regionu Małopolskim

Współpraca z instytucjami samorządowymi z regionu Małopolskim oraz Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR), członka naszego klastra, przyczyniła się również do wizyty studyjnej firm należących do Klastra, a będących zainteresowanych tematyką wodorową z Regionu Małopolski w firmach i instytucjach w Niemieckiej Saksonii. Delegacja odwiedziła między innymi Wirtschaftfoerderung Sachsen, Technische Universitaet Dresden, Herone GmbH i East4D GmbH. Wizyta ta pozwoliła zapoznać się uczestnikom z technologiami produkcji, które można wykorzystać w produkcji zbiorników oraz rur, oraz rozpocząć rozmowy na temat współpracy międzynarodowej.

Logo i nowa strona klastra

W ostatnich dniach udało się również ukończyć pracę nad nową stroną internetową Polskiego Klastra Technologii Kompozytowej, która teraz znajduje się pod adresem www.pktk.pl. Nowa szata graficzna strony została wzbogacona o nowe, odświeżone logo naszego klastra. W kolejnych tygodniach będą dodawane nowe funkcjonalności strony pozwalające na lepszą integrację naszych partnerów i członków.

Wizyta w firmie GRM-System

GRM Systems jest firmą zajmującą sie produkcją i sprzedażą materiałów kompozytowych do produkcji: łodzi, samolotów, samochodów sportowych, motocykli, desek surfingowych, nart, snowboardów, elementów sprzętu medycznego, sportowego i wielu innych.

Jest to dystrybutor komponentów do wytwarzania elementów kompozytowych, który od wielu lat aktywnie działa w naszym klastrze wspierając partnerów i klientów swoim doświadczeniem i radą.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą GRM-System (tutaj)

Przekazanie certyfikatu członkostwa w PKTK dla firmy GRM-System

Wizyta w Instytucie BOSMAL

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. to ośrodek specjalizujący się w wykonywaniu prac badawczo–rozwojowych oraz produkcyjnych na zlecenia krajowych i zagranicznych firm, głównie motoryzacyjnych.

Doświadczenie

Instytut posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy zarówno z finalnymi producentami samochodów, jak również z zakładami kooperującymi, produkującymi części i zespoły do montażu głównego oraz na rynek wtórny.

Przez ponad czterdzieści lat swojej działalności Instytut zdobył zaufanie wielu krajowych jak i zagranicznych klientów. Dzięki doświadczonej kadrze pracowników o wysokich kwalifikacjach BOSMAL potrafi zrealizować kompleksowy zakres usług projektowych i badawczych Instytut jest elastyczny pod względem dostosowania się do wymagań rynku i potrzeb jego klientów. 

W ostatnim czasie BOSMAL mocno zaangażował się w badania materiałów i struktur kompozytowych dostosowując sprzęt badawczy i skupiając ekspertów nad tą nową grupą materiałową.

Badania kompozytów

Dzięki działalności w PKTK Instytut może zaoferować badania i analizy znacznie wychodzące poza przemysł samochodowy.

Podczas wizyty zostały przedstawione laboratoria, możliwości badawcze a także przeprowadzono rozmowy na temat wspólnych projektów i badań. Przekazano również certyfikat członkostwa w PKTK.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę instytutu (tutaj) oraz do naszego Wirtualnego laboratorium (tutaj) gdzie przedstawiono wiele urządzeń znajdujących się w posiadaniu Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.

Przekazanie Certyfikatu Członkostwa PKTK dla Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL

Spotkanie przedstawicieli Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych z Engineo Sp. z o. o.

Przekazanie Certyfikatu ręce Pana Andrzeja Żuczkowskiego przez dr. Andrzeja Czulak Lidera PKTK

7. marca 2022 przedstawicie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych odwiedzili firmę Engineo Sp. z o. o. przekazując Certyfikat Członkostwa na ręce Pana Andrzeja Żuczkowskiego Dyrektora kreatywnego.

W ramach spotkania prowadzono rozmowy na temat opracowania elementów kompozytowych do ramy węglowej roweru w technologii pozwalającej na skrócenie czasu wytwarzania.

Obecnie firma Engineo Sp. z o. o. koncentruje swoją działalność na kompleksowym zarządzaniem rozwojem nowego produktu dla branży rowerowej. Jej głównym celem jest generowanie pomysłów, opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej, a także wdrażanie technologii produktu do produkcji seryjnej.

 W skład trzydziestoosobowego zespołu wchodzą wysoko wykwalifikowani konstruktorzy, technolodzy oraz projektanci wzornictwa przemysłowego. Dodatkowo firma dysponuje własnym laboratorium wyposażonym w specjalistyczne urządzenia pozwalające na weryfikację aktualnie projektowanych rozwiązań. W swoim dorobku posiadają szereg innowacyjnych rozwiązań, nagradzanych na targach branżowych, oraz w konkursach organizowanych przez specjalistyczną prasę.

Opracowana przez Engineo Sp. z o. o.  czysta technologia precyzyjnego malowania farbą wzbogaconą grafenem płatkowym w postaci zredukowanej rGO dla elementów karbonowych. Cechuje się zwiększoną dokładnością pokrycia powierzchni a także uzyskaniem jakości malowanych detali na bardzo wysokim poziomie.

Do malowania Firma używa farb rozcieńczalnikowych wzbogaconych grafenem płatkowym. Grafen dodawany do materiałów kompozytowych zwiększa wytrzymałość powłoki lakierniczej na uderzenia dynamiczne oraz odporność na zarysowania.

ENGINEO Sp. z o. o. POSIADA W OFERCIE LAKIEROWANIE FARBAMI CIEKŁYMI ZARÓWNO POJEDYNCZYCH ELEMENTÓW JAK I SERII DETALI WYKONANYCH Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO TAKICH JAK:

 • Ramy rowerowe.
 • Elementy maszyn i urządzeń.
 • Projekty przygotowywane na indywidulane zamówienie.
 • Personalizacja malowanych elementów.

Kolory oraz specyfikację farb dobierane są na indywidualne zamówienie klienta. Dzięki wzbogaceniu farb grafenem możliwe jest uzyskiwanie wysoko wydajnego procesu oraz znaczne zmniejszenie ilości defektów powstających na końcowym produkcie takie jak: zacieki oraz „skórka pomarańczy”

FIRMA OFERUJE:

 • Wysoką jakość nakładanych powłok lakierniczych.
 • Indywidualne podejście do każdego zamówienia wg pomysłu klienta „personalizacja”.
 • Terminowość wykonywania zleceń.
 • Możliwość wykonania usługi ekspresowej.


Spotkanie przedstawicieli Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych z Dziekanem i Prodziekanem ds Nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Dnia 8 marca 2022 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbyło się spotkanie robocze pomiędzy przedstawicielami Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych w osobach prezesa dr. inż. Andrzeja Czulaka oraz pana Jacka Sykulskiego – menadżera Klastra a władzami Wydziału, który   reprezentowany był przez dziekana prof. Jerzego Jedlińskiego, prodziekana ds nauki prof. Elżbietę Pamułę oraz dr. inż. Piotra Szatkowskiego, koordynatora Grupy Roboczej Biokompozyty i recykling materiałów (Grupy Działającej w ramach Polskiego Klasta Technologii Kompozytowych).

Od lewej osoby uczestniczące w rozmowach pan Jack Sykulski – menadżera Klastra, dr. inż. Andrzej Czulak, lider klastra oraz pan dr. inż. Piotr Szatkowski koordynator Grupy Roboczej Biokompozyty i recykling materiałów

Na początku spotkania Lider klastra dr inż. Andrzej Czulak przedstawił reprezentowany przez siebie  Polski  Klaster Technologii Kompozytowych, omówił podstawowe cele i działania PKTK. Dziekan Wydziału prof. Jerzy Jedliński zaprezentował działalność Wydziału IMiC, skupiając się na tematyce materiałów kompozytowych oraz prowadzonej dydaktyki w tym zakresie.

Od lewej osoby uczestniczące w rozmowach: pani prodziekan ds nauki prof. Elżbieta Pamuła, pan dziekan prof. Jerzy Jedliński, dr. inż. Andrzej Czulak, lider klastra, pan Jack Sykulski – menadżera Klastra, oraz pan dr. inż. Piotr Szatkowski koordynator Grupy Roboczej Biokompozyty i recykling materiałów

Na spotkaniu omówiono możliwości zintensyfikowania współpracy i zaangażowania we wspólne inicjatywy badawczo-rozwojowe i projekty (regionalne i europejskie) w zakresie badań nad nowymi materiałami i technologiami kompozytowymi.

Ponadto wspólnie, rozmawiano o możliwościach organizacji targów pracy dla studentów zainteresowanych tematyką kompozytów i pracą zawodową w obszarze technologii materiałów kompozytowych. Lider klastra Andrzej Czulak zwrócił uwagę, na obecny problem obecny w firmach zrzeszonych w PKTK na braki ekspertów zajmujących się materiałami kompozytowymi.  Wskazano również na możliwości odbywania staży i praktyk dla studentów WIMiC w jednostkach i firmach zrzeszonych w Klastrze a także podejmowania
współpracy w ramach np. doktoratów wdrożeniowych.
Na zakończenie spotkania dr inż. Andrzej Czulak przekazał na ręce dziekana prof. Jerzego Jedlińskiego Certyfikat Członkowski dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, potwierdzający przynależność do Klastra w 2022 roku.

Przekazanie Certyfikatu Członkowskiego dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH na ręce dziekana prof. Jerzego Jedlińskiego

Wizyta przedstawicieli niemieckiego klastra Composites United e.V. w PKTK

23 i 24 lutego 2022 roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli niemieckiego klastra Composites United e.V. w Krakowie i Czechowicach-Dziedzicach. Klaster Composites United e.V. był reprezentowany przez Pana Dr. Gunnar Merz (CEO Composites United e.V.) oraz Martina Kretschmann

Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie firmy EC Engineering (członka klastra) w obecności Pana Prof. Tadeusza Uhla, Dr. Andrzeja Czulaka, Jacka Sykulskiego oraz Marty Czulak.

O lewej Prof. Tadeusz Uhl, Dr. Gunnar Merz Martin Kretschmann Dr. Andrzej Czulak, Marta Czulak.

Goście przedstawili zakres działalności klastra oraz strategię rozwoju, opracowaną z niemieckim ministerstwem, w której współpraca z organizacjami w Polsce w dziedzinie rozwoju materiałów kompozytowych wspierających aspekty ekologiczne jest jednym z najważniejszych jej aspektów.

Po przedstawieniu aktywności Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych rozmowy dotyczyły zakresu przyszłej współpracy pomiędzy naszymi klastrami. Proponowane kolejne działania to:

 • Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy organizacjami
 • Organizacja wspólnych imprez dla branży materiałów kompozytowych (Polsko-niemieckie wirtualne targi, Wspólne warsztaty, Zaproszenie przedstawicieli CU na spotkanie klastra PKTK, Wspólne stoisko + wspólny panel ekspercki na targach Kompozyt-Expo Kraków, Wizyta członków PKTK na LightCon Hanowerze)
 • Częste spotkania online pomiędzy klastrami pozwalające kreować wspólna politykę dotyczącą rozwoju materiałów kompozytowych i zacieśnienie współpracy
 • Wspólne projekty międzynarodowe
 • Wzajemna promocja ciekawych materiałów, produktów i technologii Wsparcie  współpracy B2B i B2C (Wizyty studyjne u partnerów klastra (bilateralne), Wsparcie prawne i językowe, Pomoc we wprowadzaniu technologii, produktów, materiałów w Polsce i w Niemczech)
 • Podpisanie ramowej umowy współpracy
O lewej Dr Andrzej Czulak, Dr. Gunnar Merz, Martin Kretschmann, Bartłomiej Płonka Dr Aleksandra Bogdan-Włodek

W drugim dniu wizyty goście wraz z przedstawicielami PKTK odwiedzili Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego, w którym odbyło się spotkanie z Panem Bartłomiejem Płonka (Prezes ŚCNTPL), z Panią Dr Aleksandrą Bogdan-Włodek (kierownik laboratorium ŚCNTPL) oraz z Panem Dr. Bartłomiejem Bereską (Prezesem Noma Resins Sp. z o. o.). Oprócz przedstawienia możliwości technicznych i badawczych obu firm rozmawialiśmy o możliwościach współpracy oraz wspólnego wykorzystania posiadanych przez klastry zasobów.

O lewej Dr Bartłomiej Bereska, Martin Kretschmann, Jacek Sykulski, Dr. Gunnar Merz

Wizyta w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego

Dnia 24. lutego bieżącego roku odwiedziliśmy Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego celem przekazania certyfikatu członkostwa w Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych. Pan Prezes Bartłomiej Płonka pokazał urządzenia wytwórcze w tym ogromne autoclawy, cleaning room oraz maszyny CNC pozwalające na przygotowanie form, nawet wielkogabarytowych do produkcji Kompozytów. Centrum obecnie realizuje kilka projektów związanych z branżą kosmiczną. Pani dr Aleksandra Bogdan Włodek przedstawiała możliwości badawcze Centrum prezentując laboratorium.

Przekazanie certyfikatu do rąk prezesa Śląskiego Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego Pana Bartłomieja Płonki

Spotkanie w ramach #Klastry Polskie

09.02.2022 Uczestniczyliśmy w spotkaniu Związku Klastrów Polskich, w ramach którego rozmawialiśmy o wielu kwestiach dotyczących polityki klastrowej w Polsce i Europie.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Spotkanie z przedstawicielami Klastrów Polskich

Podziękowania dla Pana Profesora Tadeusza Uhla

03.02.2022 Prof. Tadeusz Uhl , członek Rady Klastra Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (Krajowego Klastra Kluczowego) otrzymał podziękowanie za zaangażowanie w pracach Rady. Podziękowanie otrzymał z rąk Lidera Klastra Pana Dr. Andrzeja Czulaka.

Przekazanie podziękowania Panu Profesorowi Tadeuszowi Uhlowi

Certyfikat przynależności do Klastra Kluczowego Politechnice Warszawskiej i TMBK Partners

W dniu 27.01.2022 Polski Klaster Technologii Kompozytowych został zaproszony na spotkanie z Panią Profesor dr hab. inż. Anna Boczkowska, Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki, Wydziału Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej, do którego dołączyli przedstawiciele TMBK Partners, członka Klastra.

Pani prof. Anna Boczkowska odebrała z rąk lidera Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, dr. inż. Andrzeja Czulaka Certyfikat Członkowski dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, potwierdzający przynależność uczelni do Klastra w 2022 roku, jak również podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój Klastra oraz działalność w Radzie Klastra.

Profesor dr hab. inż. Anna Boczkowska, Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki, Wydziału Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej

Również przedstawiciele TMBK Partners otrzymali Certyfikaty Członkowskie przynależności do Klastra posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego.

TMBK Partners – Pan Michał Towpik, Pan Paweł Duralek

Na spotkaniu omawiane były pomysły na wspólne projekty, oraz kierunki rozwoju PKTK.

Informacja o projekcie już zrealizowanym znajdziecie tutaj

Informacja o firmie TMBK znajdziecie tutaj

Informacje o Wydziale Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej, znajdziecie tutaj

Status Krajowego Klastra Kluczowego dla Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Wczoraj dotarł:

Krajowy Klaster Kluczowy – mamy to!

Szanowni Państwo,

przekazujemy najświeższe informacje dotyczące statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Jak większość z Państwa pewnie wie braliśmy udział w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego. Przebrnęliśmy przez 3 etapy, a 10.12.2021 otrzymaliśmy taką oto informację, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić.

Email z Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Przed nami wytężony czas pracy, ale wiemy, że to ogromny krok dla Klastra, Rady Klastra i wszystkich Członków PKTK

Dziękujemy za wsparcie i ogromne zaangażowanie Rady Klastra oraz pomoc wszystkich naszych Członków i Partnerów.

Koordynator Klastra

Spotkanie matchmakingowe UE – Singapur

Komisja Europejska (KE) zorganizowała spotkanie matchmakingowe UE – Singapur w kontekście Singapurskiego Tygodnia Innowacji i Technologii (SWITCH), który odbył się w dniach 8-12 listopada 2021 r.

Spotkanie Matchmakingowe UE – Singapur odbyło się wirtualnie w dniach 11 i 12 listopada 2021 r.

Wydarzenie to zostało zorganizowane wspólnie przez Komisję Europejską i Enterprise Singapore (ESG) przy wsparciu Delegacji UE w Singapurze oraz Ministerstwa Handlu i Przemysłu Singapuru, oraz Europejska Platforma Współpracy Klastrów (ECCP) do której należy nasz Klaster i Enterprise Europe Network (EEN).

Obszary tematyczne

 • Inteligentne miasta i IoT
 • Zaawansowana produkcja
 • Czysta energia
 • Gospodarka cyfrowa
 • Zdrowie i dobre samopoczucie
 • Żywność i rolnictwo
 • Sztuczna inteligencja i robotyka
 • Wschodzące technologie

W ramach spotkań rozmawialiśmy z kilkoma Klastrami zainteresowanymi współpracą z naszym klastrem:

 • Technological Project Manager at GAIA – Association of Knowledge and Applied Technologies (Basque Country)
 • Association of Aerospace Industries (Singapore)
 • Singapore Precision Engineering and Technology Association
 • Industry Innovation Cluster (Slovakai)
 • Cluster Fabbrica Intelligente (Italy)
 • Packaging Cluster (Catalonia)

Jeśli jesteście zainteresowani nawiązaniem kontaktu z firmami należącymi do tych klastrów – prosimy o kontakt

W załączeniu również dokument przedstawiający wszystkie biorące udział w spotkaniu instytucje – tutaj

Polski Klaster Technologii Kompozytowych nawiązał współpracę z Enterprise Europe Network

Szanowni Partnerzy Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych,

z przyjemnością informujemy o podpisaniu listu intencyjnego z Funduszem Górnośląskim SA, który reprezentuje w Polsce Enterprise Europe Network.

Enterprise Europe Network to największa europejska sieć 600 ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy kompleksowe usługi firmom z sektora MŚP, aby mogły rozwinąć w pełni swój potencjał i zdolności innowacyjne. Oferujemy:

 • giełdy kooperacyjne i misje gospodarcze;
 • konferencje; szkolenia i warsztaty; seminaria i webinaria;
 • porady ekspertów

Działające na zasadzie non-profit ośrodki sieci są afiliowane przy organizacjach wsparcia biznesu. Działalność ośrodków sieci finansowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Więcej informacji zostanie przedstawione na kolejnym spotkaniu Partnerów i Członków Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych planowanego na początek grudnia 2021.

Zakończył się prolog 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących.

Szanowni Państwo, zakończył się prolog 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, w którym intensywnie wzięły udział instytucje należące do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

Wzięliśmy w niej udział dzięki partnerstwu z Lubuskim Klastrem Metalowym.

Zapis obydwu dni prologu 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących został podzielony na rozdziały. Dzięki temu łatwo dotrzeć do interesujących treści. Zapis zawiera również dyskusję Uczestników na czacie.

Linki poniżej.

Dzień pierwszy – 19 października 2021

0:03:17 Otwarcie 49. KKBNTomasz Chady – ZUT w Szczecinie
0:08:30 Wystąpienie w imieniu ICNDTDavid Gilbert – ICNDT, Vienna, Austria
0:34:55 Wystąpienie w imieniu EF NDT oraz The new paths of NDT in the future of Industry 4.0Fermin Gomez Freile – EFNDT, Brussels, Belgium
1:17:46 Badania VT. Ocena przełomówJacek Słania – Łukasiewicz – IS, Gliwice
1:39:54 Prezentacja nowego modelu wideo boroskopu w naszej ofercie: Everest Mentor FlexCezary Urban – Everest Polska
2:04:44 Tendencje rozwojowe w radiografii cyfrowejMarcin Rasek – PTBN
2:32:40 Zamknięte źródła radiograficzne stosowane w NDT produkcji NCBJ OR POLATOMBogdan Zając – LBMNCBJ
2:57:04 Oddziaływanie promieniowania jonizującego na poszczególne rodzaje materiałów w badaniach nieniszczącychJoanna Kostrzewa – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
3:17:05 Badania nieniszczące w wymaganiach PRSAndrzej Otrębski – PRS, Gdańsk
3:38:05 PRS certyfikacja i nadzór w spawalnictwie 85 lat doświadczeńGrzegorz Pettke – PRS, Gdańsk
4:04:15 Podsumowanie pierwszego dnia Prologu oraz informacje organizacyjne

Dzień drugi – 20 października 2021

0:09:38 Powitanie Uczestników 49. KKBNBogusław Olech i Bogdan Piekarczyk – PTBNiDT Szczecin 
0:12:11 Przegląd nietypowych metod nieniszczących wykorzystywanych w badaniach technicznychRyszard Nowicki
0:36:21 Ultradźwiękowa kamera do wyszukiwania wycieków powietrzaMiłosz Kałuża – Euro Pro Group Dzierżoniów
0:53:10 Detekcja drgań samowzbudnych podczas frezowania z zastosowaniem metod uczenia maszynowegoBartosz Powałka – ZUT w Szczecinie
1:37:58 Renesans badań metodą emisji akustycznej ATDariusz Knapek – EC TEST Systems Kraków
2:03:13 Zastosowanie akustyki nieliniowej w badaniach nieniszczących materiałów konstrukcyjnychŁukasz Pieczonka – AGH, Kraków
2:25:53 Badania nieniszczące konstrukcji cienkościennych z wykorzystaniem obrazowania pełnego pola propagacji ultradźwiękowych fal prowadzonychJakub Spytek – AGH, Kraków
2:45:54 Prezentacja firmy ZBM Ultra
3:03:16 Prezentacja firmy Testing
3:08:53 Prezentacja firmy NDT Systems
3:14:53 Zastosowanie zrzutowego młota Dynatup w zakresie badań złączy spawanych stali S1100QLAdam Sajek – ZUT w Szczecinie
3:36:32 Zaawansowane metody ujawniania niezgodności spawalniczych w konstrukcjach dla przemysłu stoczniowegoLechosław Tuz – AGH w Krakowie
4:03:35 Wymiana wiedzy i doświadczenia z obszaru lekkich konstrukcji kompozytowych w ramach współpracy trans granicznejFilip Dziedzic – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
4:17:30 Monitorowanie uszkodzeń i stanu konstrukcji kompozytowychKrzysztof Dragan – ITWL, Warszawa
4:33:19 Badanie konstrukcji kompozytowych z wykorzystaniem metod diagnostyki obrazowej i fuzji danychKrzysztof Dragan ITWL, Warszawa
4:49:35 Zakończenie Prologu elektronicznego 49. KKBN

Projekt Cornet

Szanowni Partnerzy i Członkowie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych,

dnia 28 września 2021 roku Fundacja Polski Klaster Technologii Kompozytowych wraz

– Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V, Niemcy (FPL)
– Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation, Niemcy (IPA)
– Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Chemii Przemysłowej, Polska (Ł-ICI)
– Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Polska (PRz)

złożył wniosek o akronimie: „MicroSafeComposites” i tytule „Nowe antymikrobowe zabezpieczenie proszkowe dla materiałów kompozytowych

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za zainteresowanie i wsparcie ze strony firm:

 • TAPS Maciej Kowalski
 • SODE Lab Sp. z o. o.
 • Sarzyna Chemcal Sp. z o. o.
 • Cebrio
 • Berlac

Krótki opis: „Pandemia Covid-19 pokazała, jak ważne są powierzchnie przeciwdrobnoustrojowe, aby przerwać przenoszenie wirusów i bakterii. Celem projektu jest opracowanie wysoce skutecznych i przyjaznych dla środowiska przeciwdrobnoustrojowych powłok proszkowych do użytku zewnętrznego, które w porównaniu z powłokami rozpuszczalnikowymi oraz dzięki dużej grubości i trwałości warstwy są w stanie generować długotrwałe uwalnianie substancji przeciwdrobnoustrojowych w celu eliminacji drobnoustrojów na powierzchni podłoża. Ponieważ wyniki mogą być łatwo przeniesione do aplikacji na powierzchniach metalowych, głównym celem projektu jest opracowanie, zastosowanie i analiza antybakteryjnych, a zwłaszcza antywirusowych powłok proszkowych na podłoża z tworzyw sztucznych.”

Koordynator PKTK

GoFar Sp. z o. o.

Krajowy Klaster Kluczowy

Szanowni Partnerzy i Członkowie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych,

dnia 13 września 2021 roku koordynator PKTK złożył wniosek o statut Krajowego Klastra Kluczowego.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ogromną pomoc:

 • Radzie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych w składzie: Prof. Anna Boczkowska, Prof. Anna Dolata, Prof. Tadeusz Uhl, Damian Halasa i Dr Andrzej Czulak
 • Firmie Cebrio Grzegorz Pelczar, za ogromy profesjonalizm sprawach formalnych i zaangażowanie (szczególne podziękowania dla Anity Grędy)
 • Wszystkim Członkom i Partnerom Klastra, którzy przekazywali niezbędne informacje dotyczące swojej działalności, konieczne do przygotowania wniosku o statut Krajowego Klastra Kluczowego

Koordynator PKTK

GoFar Sp. z o. o.

Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027 Nowe możliwości i wyzwania – Cebrio – Magdalena Cholewińska-Falarz

W ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Partnerzy Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych przedstawili prezentację dotyczące tematów związanych z materiałami kompozytowymi.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do obejrzenia prezentacji Magdaleny Cholewińska-Falarz z firmy Cebrio, zachęcającej do skorzystania ze wsparcia z funduszy europejskich w latach 2021-2027.

Jako Cebrio od 12 lat wspieramy naszych klientów w realizacji projektów badawczo-rozwojowych  i inwestycyjnych. Jesteśmy firmą technologiczną, łączącą świat biznesu i nauki, tworzymy innowacje, kreujemy nowe produkty, wspieramy firmy w rozwoju. Zarządzamy projektami od początku do końca – od pomysłu, przez poszukiwanie partnerów, finansowania, po wdrożenie.

Firmę tworzy zespół młodych ludzi, pełnych pasji i zaangażowania w realizowane projekty, którzy nie boją się podejmowania kolejnych wyzwań. W strukturach Firmy działa również zespół badawczo-rozwojowy, który odpowiada za tworzenie nowych produktów i procesów. Zespół współpracuje z licznymi jednostkami naukowymi (Politechnika Śląska, Uniwersytet Rolniczy, AGH, Politechnika Wrocławska), pomagamy również nawiązać współpracę między biznesem a nauką.

Główne obszary naszych zainteresowań to inżyniera materiałowa, gospodarka obiegu zamkniętego, recyklig metali nieżelaznych.

Opracowujemy rozwiązania problemów natury technologicznej poprzez analizę typu desk reaserch, obejmującej aktualnie stosowane rozwiązania na świecie lub nowe, dedykowane rozwiązanie w oparciu o wiedzę merytoryczną i praktyczną naszych specjalistów. Oferujemy usługi z zakresu analizy inżynierskiej wraz z opracowaniem rozwiązań i przeprowadzeniem wstępnych badań.

Zakres usług Cebrio:

 • pozyskiwanie zewnętrznego finansowania projektu
 • poszukiwanie nowych technologii w kraju i za granicą (patenty, wzory, know-how)
 • wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z dostawcami know-how i odbiorcami innowacji
 • komercjalizacja technologii w ramach spółek celowych
 • analizy inżynieryjne
 • brokering technologii
 • badanie stanu techniki.

Pomagamy Firmom wybrać najlepszą ścieżkę rozwoju projektu. Przeprowadzamy przez wszystkie etapy od pomysłu, przez tworzenie strategii rozwoju projektu, dobór źródeł dofinansowania, po wsparcie na etapie realizacji.

Kontakt:

Magdalena Cholewińska-Falarz

Senior Project Manager

tel. +48 732 554 436

e-mail: magdalena.cholewinska-falarz@cebrio.pl

Cały artykuł można przeczytać w magazynie LIGHTWEIGHT.pl

Małopolski Festiwal Innowacji – Nowoczesne Materiały Kompozytowe – spotkanie PKTK – podsumowanie

Wczoraj odbyło się spotkanie i prezentacje aż 12 firm i instytucji należących do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji pt. Nowoczesne Materiały Kompozytowe.

Wszystkie prezentacje odbyły się w formule online, dzięki temu dostępność nie ograniczyła się jedynie do członków i partnerów klastra, ale również szansę poznania działalności klastra mieli widzowie.

Poniżej przedstawiono porządek prezentacji.

Dr Andrzej CzulakWstęp/informacje o KlastrzePKTK
Tomasz Stafecki „Naprawa struktur kompozytowych w przemyśle lotniczym”LOTAMS
Sebastian Paszko„Inteligentne technologie w „towarzystwie” kompozytów użytkowych”Engineo/Kross
Maciej Knuth„Materiały do produkcji struktur kompozytowych”.Milar
Magdalena Cholewińska-Falarz„Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2021 Nowe możliwości i wyzwania”Cebrio
Henryk Świtowski „Wykorzystanie włókien bazaltowych do produkcji nowych materiałów i elementów kompozytowych”.Tech-Solution
Prof. Anna Boczkowska„Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Badania we współpracy i dla przemysłu”Politechnika Warszawska
Konrad Damski„Innowacyjna kontrola on-line parametrów tworzyw sztucznych bezpośrednio w procesie produkcyjnym – system PI-SCANPRO”.PolonIzot
Anna Grzanka„Innowacje w systemie szkoleniowym a kompetencje pracownika przyszłości”.EMT-System
Dr hab. Wojciech Błażejewski„Kompozytowe zbiorniki wysokostężonego paliwa wodorowego”.Politechnika Wrocławska
Jacek Sykulski „Meble z żywicy i drewna – nowy trend w wystroju wnętrz – wyzwania i możliwości”.Jack the Woodpacker
Jason Doyle„CrazyNomad alternative transport and adventure”CrazyNomad
Dr Adrian Gorgosz„O transformacji cyfrowej w czasopismach branżowych na przykładzie Lightweight.pl”AT Wydawnictwo
Andrzej Czulak/Piotr ŁuczakPodpisanie umowy współpracy z Wielkopolskim Klasterem Teleinformatycznym/ ZakończeniePKTK
Plan prezentacji

Cały zapis konferencji znajduje się na kanale YouTube: kompozyty_net: tutaj

W kolejnych wpisach odniesiemy się do wszystkich wystąpień.

Po koniec wydarzenia nastąpiło również uroczyste podpisanie listu intencyjnego Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych z Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym.

Również na temat planowanej współpracy przygotowany zostanie oddzielny wpis.

Bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie wszystkich prezenterów oraz duże zainteresowanie widzów.

Planujemy organizować takie wydarzenia częściej, tak żeby wszyscy partnerzy i członkowie klastra mogli zaprezentować swoje produkty i usługi.

Małopolski Festiwal Innowacji – Nowoczesne Materiały Kompozytowe – spotkanie PKTK – 22.06.2020, 14.00-18.00

Małopolski Festiwal Innowacji to wyjątkowe święto innowacji i nowoczesnych technologii.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania z obszaru materiałów kompozytowych opracowane przez Partnerów Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

Dzięki formule online w wydarzeniu mogą wziąć osoby i podmioty nie należące do Klastra.

Prezentacje w ramach „Nowoczesne Materiały Kompozytowe – spotkanie PKTK”

Wtorek 22.06.2020, w godzinach od 14.00 do 18.00

Rejestracja: LINK

Link do wydarzenia: LINK

 • Sebastian Paszko – Prezes Zarządu CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE ENGINEO, „Inteligentne technologie w „towarzystwie” kompozytów użytkowych”.
 • Tomasz Stafecki – LOTAMS S.A.; „Naprawa struktur kompozytowych w przemyśle lotniczym”.
Tomasz Stafecki
 • Jason Doyle właściciel CrazyNomad „CrazyNomad alternative transport and adventure”
Jason Doyle właściciel CrazyNomad
 • Profesor Anna Boczkowska, Prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej „Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Badania we współpracy i dla przemysłu”
Profesor Anna Boczkowska
 • Henryk Świtowski prezes Tech Solution Sp z o.o. „Wykorzystanie włókien bazaltowych do produkcji nowych materiałów i elementów kompozytowych”.
Henryk Świtowski
 • Magdalena Cholewińska-Falarz reprezentant Cebrio Grzegorz Pelczar. „Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027, Nowe możliwości i wyzwania”.
Magdalena Cholewinska-Falarz
 • Jacek Sykulski właściciel marki Jack the Woodpacker. „Meble z żywicy i drewna – nowy trend w wystroju wnętrz – wyzwania i możliwości”.
Jacek Sykulski
 • Maciej Knuth – Menadżer Sprzedaży Milar Sp. z o. o. „Materiały do produkcji struktur kompozytowych”.
Maciej Knuth
 • Dr. hab. inż. Wojciech Błażejewski – Politechnika Wrocławska, Zespół Badawczy Materiałów Kompozytowych oraz Laboratorium Kompozytów Polimerowych i Konstrukcji Lekkich, „Kompozytowe zbiorniki wysokostężonego paliwa wodorowego”.
Dr. hab. inż. Wojciech Błażejewski
 • Konrad Damski – Menedżer Działu Sprzedaży Polonizot Sp. z o. o. „Innowacyjna kontrola on-line parametrów tworzyw sztucznych bezpośrednio w procesie produkcyjnym – system PI-SCANPRO”.
Konrad Damski
 • Anna Grzanka – doradca merytoryczny w EMT-Systems Temat prezentacji, „Innowacje w systemie szkoleniowym a kompetencje pracownika przyszłości”.
Anna Grzanka
 • Dr Adrian Gorgosz – Redaktor naczelny i właścicel krakowskiego wydawnictwa naukowego: AT Wydawnictwo. „O transformacji cyfrowej w czasopismach branżowych na przykładzie Lightweight.pl”
Dr Adrian Gorgosz
 • W ramach „Nowoczesne materiały kompozytowe”Zostanie podpisana umowa współpracy z Wielkopolskim Klasterem Teleinformatycznym, który będzie reprezentowany przez Pana Piotra Łuczaka.
Piotr Łuczak

Konferencja Click-Watch-Talk 2.0 – podsumowanie.

Zakończyła się kolejna edycja konferencji CLICK-WATCH-TALK w której wzięli udział specjaliści z branży materiałów kompozytowych. W sumie:

– 20 prelegentów z Polski, Niemiec oraz Portugalii

– 6 bloków tematycznych

– 8 godzin prezentacji, dyskusji

– ponad 800 uczestników zarejestrowało się na CLICK-WATCH-TALK 2.0

Były to 2 wspaniałe dni, podczas których można było porozmawiać, na wiele różnych tematów związanych z tematem materiałów kompozytowych.

Prezentacja BTU i Fraunhofer

Dodatkowo Targi Kompozyt-Expo zorganizowały „Pokój spotkań”, gdzie można było bezpośrednio zadać pytania prezenterom i porozmawiać z ekspertami z danego obszaru.

Pokój spotkań

Podczas 2 dnia konferencji CLICK-WATCH-TALK, 25 marca miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, a mianowicie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Polish Cluster of Composite Technologies / Polski Klaster Technologii Kompozytowych a Portugalskim Klastrem Motoryzacyjnym Mobinov – Cluster Automóvel Portugal.
Polski klaster reprezentowała pani prof. dr hab. inż. Anna BoczkowskaPolitechnika Warszawska, Sekcja Materiałów Niemetalowych, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz pan dr inż. Andrzej Czulak, Sekcja Materiałów Niemetalowych, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, ze strony klastra portugalskiego naszym gościem był pan Tomás Fernandes, Mobinov :: Cluster Automóvel Portugal.

Podpisanie umowy współpracy

Szczegółową relację przedstawimy w kolejnym numerze magazynu Lightweight.pl

Kolejny dzień potkań ClusterXchange pomiędzy Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych a MOBINOV – portugalskim klastrem z branży samochodowej

08. marca 2021 odbyły się kolejne spotkania pomiędzy Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych a MOBINOV – portugalskim klastrem z branży samochodowej. Tym razem rozmawialiśmy o potencjale rynku samochodowego w Portugalii oraz możliwościach wprowadzenia produktów kompozytowych wytwarzanych przez firmy Klastra. W spotkaniu uczestniczyła firma Tech Solution.

ClusterXchange pomiędzy Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych a MOBINOV – portugalskim klastrem z branży samochodowej

05. marca 2021 odbyło się pierwsze spotkanie w ClusterXchange pomiędzy Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych a MOBINOV – portugalskim klastrem z branży samochodowej.

Spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MOBINOV (Tomas Fernandes i Bruno Amaro) oraz Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (Prof. Anna Boczkowska, Dr Andrzej Czulak i Marcin Derejski).

Podczas spotkania przedstawiono prezentacje działalności klastrów, przedstawiono działalność partnerów i określono obszary współpracy. Prezentacja klastra MOBINOV – tutaj. Poruszono tematy z obszaru materiałów kompozytowych i przemysłu samochodowego.

Na kolejnych spotkaniach będą prezentowane firmy należące do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz MOBINOV w celu nawiązania bezpośredniej współpracy B2B.

CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO® – Kompozyty tworzone z pasją – wyzwania, problemy, nowe technologie, perspektywy

Dzisiejsze spotkania prowadzone z ekspertami branży kompozytowej pod nazwą „CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO®” w ramach Kompozyt-Expo 2020 ciszyły się dużym zainteresowaniem. Począwszy od „Monitorowania uszkodzeń i stanu konstrukcji kompozytowych” poprzez „Naprawy struktur kompozytowych” i kończąc na „Kompozytach tworzonych z pasją – wyzwania, problemy, nowe technologie, perspektywy” prowadzony przez  Polski Klaster Technologii Kompozytowych.

Kompozytach tworzonych z pasją – wyzwania, problemy, nowe technologie, perspektywy

Uczestnikami rozmowy byli:

Prof. Holger Seidlitz – Brandenburg University of Technology;

Dipl.-Ing. Martin Kretschmann, Brandenburg University of Technology;

Dr Adam Szatkowski, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET;

Prof. Bartosz Piotrowski, PESA Bydgoszcz SA;

Anna Sowa-Jadczyk, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR);

Sebastian Paszko, ENGINEO Sp. z o.o. Kross S.A.;

Dr Albert Langkamp, Dresden University of Technology;

Krzysztof Powroźnik, AGH Racing Team.

Dyskusja dotyczyła wielu aspektów materiałów i technologii materiałów kompozytowych dotyczących między innymi kierunków rozwoju branży kompozytowej, problemów i perspektyw.

MARR – możliwości finansowania projektów regionalnych

Pani Anna Sowa-Jadczyk przedstawiła możliwości finansowania innowacyjnych projektów na arenie regionalnej, natomiast Dr Adam Szatkowski przedstawił sposoby realizacji projektów międzynarodowych. Uczestnicy dyskusji z Niemiec (Prof. Holger Seidlitz, Dr. Albert Langkamp, Martin Kretschmann) nie tylko przedstawili perspektywiczne kierunki rozwoju technologii kompozytowych, ale również opisali działania i możliwości współpracy transgranicznej. W rozmowie poruszane były tematy zastosowania materiałów typu NANO w rozwiązaniach kompozytowych poprawiających właściwości mechaniczne wytwarzanych elementów. Tutaj doświadczeniami podzielił się przedstawiciel firmy Engineo/Kross pan Sebastian Paszko oraz Dr Adam Szatkowski z Fundacji NANONET. Ciekawe spostrzeżenia dotyczące rozwoju struktur kompozytowych w obszarach projektowania oraz w wykorzystaniu w środkach transportu publicznego przedstawiał pan Prof. Bartosz Piotrowski z PESA Bydgoszcz. Najmłodszy z uczestników pan Krzysztof Powroźnik przedstawił studencką pasje tworzenia elementów kompozytowych przeznaczonych do nowego bolidu AGH Racing Team. Wszyscy uczestnicy dyskusji wymienili się doświadczeniami pracy w czasie pandemii oraz interesującymi obserwacjami kształtowania się rynku elementów kompozytowych.

Dyskusję prowadził Dr Andrzej Czulak – Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Konferencja dla branży materiałów kompozytowych CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO® [17-18 listopada 2020] – udział bezpłatny!

Szanowni miłośnicy materiałów i technologii kompozytowych,

przed nami ważne wydarzenie – już 17-18.11.2020 r. odbędzie CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO® – bezpłatne spotkania online dla branży materiałów kompozytowych.

Razem z firmą Targi w Krakowie Sp. z o.o. [organizatorem Targów KOMPOZYT-EXPO®] oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej stworzyliśmy wirtualną przestrzeń do prezentacji produktów, usług i dzielenia się wiedzą.

Wydarzenie łączy elementy wystawy targowej, konferencji i networkingu. Na uczestników czeka 10 godzin prezentacji, konsultacji i dyskusji z cenionymi specjalistami z branży.

Będzie można wziąć udział w aż 7 blokach tematycznych:

17.11.2020   [wtorek]

 1. Monitorowanie uszkodzeń i stanu konstrukcji kompozytowych [Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych; EC Test Systems Sp. z o.o., POLON-IZOT Sp. z o.o.; SHM System Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Akademia Górniczo-Hutnicza]
 2. Naprawy struktur kompozytowych [Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, Siemens Gamesa, LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o., Milar Sp. z o.o.]
 3. Kompozyty tworzone z pasj± – wyzwania, problemy, nowe technologie, perspektywy [Polski Klaster Technologii Kompozytowych, Brandenburg University of Technology (BTU) Cottbus-Senftenberg, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, PESA Bydgoszcz, MARR, Kross S.A., AGH Racing Team]

18.11.2020 r. [środa]

 1. Sesja tematyczna firmy 3M – 3M™ Dyneon™ PTFE Compounds and TFM™ Modified PTFE Compounds
 2. Projektowanie wyrobów i konstrukcji kompozytowych wspomagane komputerowo [Technische Universität Dresden, CAMdivision Sp. z o.o., KOMES Sp. z o.o.]
 3. Recykling kompozytów [Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ANMET]
 4. Nanocząstki w kompozytach – korzyści a bezpieczeństwo ich stosowania [Politechnika Warszawska, TMBK Partners Sp. z.o.o., C-L Sp. z o.o.]

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie https://www.kompozyt-expo.pl/pl/harmonogram.html

Udział jest bezpłatny, wystarczy się jedynie zarejestrować.

W przyjemnej atmosferze, w branżowym gronie porozmawiamy o wyzwaniach, z którymi mierzy się obecnie branża.

Będzie merytorycznie, inspirująco i przede wszystkim opłacalnie!

Możliwość dołączenia do projektu międzynarodowego OASIS

Szanowni Państwo, Członkowie Klastra,

Uprzejmie informuję o możliwości dołączenia do projektu międzynarodowego OASIS – Open Access Single entry point for scale-up of Innovative Smart lightweight composite materials and components. Projekt OASIS skupia 12 linii pilotażowych produktów/komponentów kompozytowych w oparciu o nanotechnologię https://project-oasis.eu/. W ramach projektu odbywa się nabór wniosków https://project-oasis.eu/open-call/ dla firm, głównie małych przedsiębiorców, w celu udzielenia im wsparcia w rozwoju i testowaniu innowacyjnych produktów opartych o technologie, infrastrukturę i usługi oferowane przez operatorów ww linii pilotażowych. Usługi te będą bezpłatne dla firm (realizowane w ramach środków projektowych).

Firma TMBK Partners (www.tmbk.pl) – partner projektu OASIS i właściciel jednej z linii pilotażowych poszukuje przedsiębiorców zainteresowanych przetestowaniem oferowanych przez nią technologii, służących do poprawy właściwości elektrycznych, mechanicznych i termicznych kompozytów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Prof. Anną Boczkowską anna.boczkowska@tmbk.pl

Podajemy link do webinarium organizowanego w dniu 15.09.2020, na którym wyjaśnione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie https://register.gotowebinar.com/register/4608916757725444112.

Rozstrzygnięcie złożonych wniosków nastąpi w styczniu 2021.

Współpraca z Composite Industry Luxembourg (CIL)

Pomimo letniej przerwy urlopowej, w lipcu 2020 Polski Klaster Technologii Kompozytowych rozpoczął współpracę podpisując list intencyjny z Composite Industry Luxembourg (CIL).

Composite Industry Luxembourg (CIL) partner Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Composite Industry Luxembourg (CIL) jest organizacją non-profit firm przemysłowych i jest zarządzana przez zarząd składający się z przedstawicieli przemysłu i Luxinnovation oraz Narodowej Agencji Innowacji z Luxemburga.

Głównymi misjami CIL są:

 • Identyfikacja, planowanie, organizacja i zarządzanie/promowanie luksemburskiego przemysłu kompozytowego
 • Analiza trendów w dziedzinie materiałów kompozytowych pod kątem produkcji, modyfikacji, charakterystyki, zastosowania i recyklingu po zakończeniu eksploatacji.
 • Analiza potrzeby przemysłu

Zainteresowanych Członków Klastra zapraszamy do kontaktu.

 

Sprawozdanie ze Spotkania Członków i Partnerów Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK)

Sprawozdanie ze Spotkania Członków i Partnerów

Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK)

21.11.2019-Zawiercie

10:00 Początek obrad

Powitanie gości – Lider Klastra  dr inż. Andrzej Czulak.

Przedstawienie członków Klastra obecnych na spotkaniu.

Prezentacja działalności PKTK oraz dyskusja.

   * Jakie cele zostały osiągnięte

   * Nad czym w tym momencie pracujemy

   * Wspólne metody opracowania wzajemnego wsparcia

   * Omówienie problemów i przyszłych celów

   * Propozycje następnych kroków;

   * plany na przyszłość

11:45 -12:00 Przerwa kawowa

12:00 -14:00 Szkolenia prowadzone przez firmy   Cebrio oraz IR Consulting

Programy operacyjne krajowe:
Omówienie możliwości finansowania dotacyjnego na poziomie krajowym:

 • POIR 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „szybka ścieżka”
 • POIR 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „szybka ścieżka-tworzywa sztuczne”
 • POIR 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
 • POIR 2.3.2. Bony na innowacje
 • Omówienie możliwości finansowania preferencyjnym kapitałem zwrotnym:
  • ENERIA Plus
  • Białe certyfikaty
 • Programy operacyjne regionalne:

    *Innowacje MŚP – konkurs dla Województwa Śląskiego

* Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach– konkurs dla Województwa Śląskiego

14:00 -15:00 Przerwa na lunch

15:00-17:00 Spotkania B2B/ Posiedzenie Rady Klastra

17:00 Uroczyste wręczenie podziękowań Parterom za aktywną współpracę w ramach Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

Podziękowania otrzymały te podmioty, które w ubiegłym roku czynnie brały udział we wspólnych wydarzeniach współorganizowanych przez PKTK (wspólne stoiska na targach,  udział w warsztatach, współorganizacja spotkań członków klastra itd.)

Firmy, które otrzymały podziękowania:

CIECH Sarzyna S. A.

Instytut Badań I Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o o

Tech Solutions Henryk Świtowski

Lot Aircraft Maintenance Services Sp. zo o

Cebrio Grzegorz Pelczar

New Era Materials Sp. z o o

Politechnika Warszawska

Politechnika Śląska

Politechnika Wrocławska

Linetech  Aircraft Maintenance S.A.

Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o  o

CAMDivision Sp z o o

Zadania do zrealizowania:

a) rozbudowanie strony kompozyty.net z wydzieleniem strefy dotyczącej wymiany informacji pomiędzy członkami

b) umieszczanie przez członków i partnerów PKTK artykułów w czasopiśmie Lightweight.pl

c)organizacja konkursu dla studentów uczelni partnerskich na najlepszą pracę dyplomową w tematyce materiałów kompozytowych

d) rozesłanie kartek świątecznych dla partnerów strategicznych

e) poprawa komunikacji związana z informowaniem członków PKTK o otrzymanych zaproszeniach szkolenia, targi itp.

f) opracowanie nowego aktualnego katalogu członków PKTK

g) przypomnienie o idei Wirtualnego Laboratorium oraz platformy zakupowo sprzedażowej

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za obecność, za konstruktywne dyskusje oraz za kolejne pomysły, które razem będziemy wdrażać!

Cieszę się, że ponad 80 osób uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.

Dziękuję!

Marta Czulak

PKTK

Koordynator

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO – prezentacja PKTK

Dzięki uprzejmości firmy Tech Solution, naszego partnera, Polski Klaster Technologii Kompozytowych jest obecny na XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach.

Polski Klaster Technologii Kompozytowych na XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO
Oferta Tech Solution dla przemysłu obronnego