Zespoły Grup Roboczych

  1. Grupa robocza –  normy w branży materiałów kompozytowych w Polsce, Europie i na świecie.


  2. Grupa robocza –  optymalizacja szkolnictwa w temacie kształcenia fachowców do potrzeb przedsiębiorców.


  3. Grupa robocza -Stworzenia bazy danych do projektowania materiałów kompozytowych.

W każdej grupie kontakt mailowy: kontakt@gofar.pl