Informacje Klastra

INFORMACJE KLASTRA


09.05.2018

Koleżanki i koledzy, zapraszamy wszystkich do udziału w bezpłatnej konferencji  „Materiały i Technologie XXI wieku”, której partnerem jest Politechnika Śląska (Partner Klastra) oraz Polski Klaster Technologii Kompozytowych

  • wszystkich chętnych proszę o wysłanie informacji na adres kontakt@kompozyty.net
  • Wszystkie informacje znają Państwo również tutaj

14.04.2018

Koleżanki i koledzy, otrzymaliśmy ofertę dotyczącą udziału w wystawie JEC 2019 i postawienie stoiska narodowego na tych targach. Oferta jest dość wysoka, ale tak jak rozmawialiśmy na spotkaniu klastrowym – jest to dla nas jeden z priorytetów. Bardzo proszę o informacje, kto jest zainteresowany prezentacją swojej technologii, usług, maszyn itd. na stoisku w Paryżu w następnym roku.

Rozważamy również stanowisko wspólne na targach Kompozyt-Expo w Krakowie 2018 – również proszę o informację od zainteresowanych.

Swoje pytania i uwagi proszę kierować na adres kontakt@gofar.pl


Przypominamy – Zaproszenie od Partnera Klastra – dla wszystkich, za darmo

  • wszystkich chętnych na wyjazd proszę o wysłanie informacji na adres kontakt@kompozyty.net – jeśli będzie odpowiednia ilość osób spróbujemy zorganizować wspólny transport.

15.03.2018

W Rzeszowie na Arenie G2A odbyło się spotkanie partnerów otwierające działalność Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

W ramach spotkania partnerów wybrano Radę Klastra i Lidera Klastra

Sprawozdanie zostanie wysłane do wszystkich Partnerów Klastra w najbliższych dniach.

Prezentacja dostępna w prezentacjach!

 


20-21.02.2018

Polki Klaster Technologii Kompozytowej wziął udział w II edycji Seminarium „Materiały kompozytowe w przemyśle”, którego organizatorem była Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych.

Prezentacja tutaj


 29.11.2017

Polski Klaster Technologii Kompozytowych został przedstawiony na 24. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm wzbudzając duże zainteresowanie, co z pewnością zaowocuje większa współpracą klastra z naszymi sąsiadami. 

  • Czekamy na ostatnie podpisy i działamy!
  • Na początku stycznia planowane jest wydanie 1. Newlettera  Klastra – Partnerów Klastra prosimy o przesyłanie informacji o swojej działalności, byśmy mogli umieścić je w publikacji. Liczy się kolejność zgłoszeń. Kontakt@kompozyty.net

11.11.2017

Mamy już 65 partnerów i czekamy na ostanie podpisy!

 31.10.2017

Partner Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych – Klaster „Wałbrzyskie Surowce” ma przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowym forum kompozytowym
pt.: „Polska Dolina Kompozytowa: zaawansowane technologie wytwarzania produktów kompozytowych, ze szczególnym uwzględnieniem metody pultruzji”.

Konferencja odbędzie się w Nowej Rudzie w dniu 23.11.2017 r.
Potencjał technologiczny ukryty w surowcach mineralnych Dolnego Śląska jest wyzwaniem innowacyjnym na rzecz rozwoju polskiego produktu. Ta nisza wymaga współdziałania środowiska naukowego i biznesowego.
Karta zgłoszeniowa i program


17.10.2017

Dziękuje za bardzo doże zainteresowanie Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych podczas Targów Kompozyt-Expo w Krakowie.

Udało sie prawie zebrac wszystkie podpisy, czekamy jeszcze na ostatnie Instytucje. Po zakończeniu procesu podpisywania, wizyta u notariusza.

Proponuję zapoznać się również z projektem, o którym wspominałem na wystąpieniu w Krakowie – więcej informacji tutaj.

Będe na bierząco informował o wszystkim na Kompozyty.net


10.10.2017

Szanowni Państwo,

Jak obiecywałem w poprzednim emailu, przesyłam ostateczną wersję umowy, która będzie można podpisać w trakcie Targów Kompozyt-Expo w Krakowie (11-12.10.2017) na stoisku KOMPOZYTY.NET – W1,

W przypadku partnerów, którzy nie będą mogli być obecni na targach, należy umowę wydrukować, podpisać i odesłać skan i oryginał na adres:

GoFar Sp. z o.o.

Ul. Galicyjska 36

32-087 Zielonki

Po zebraniu wszystkich oryginałów (tych z targów i wysłanych pocztą) udam się do notariusza i wykonam poświadczone kopie i roześlę do wszystkich partnerów Klastra

W stosunku do pierwotnej umowy na prośbę jednego z partnerów został dołożony zapis, którego brakowało: §2. 6

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania

Oraz został zmieniony czas z przeszłego na przyszły w § 11 Poufność

Partnerzy zawrą odrębne porozumienia o zachowaniu poufności, które reguluje prawa i obowiązki Partnerów podczas i w związku z realizacją niniejszej umowy o współpracy.

W tym miejscu bardzo dziękuje wszystkim, którzy aktywnie pomagali w analizie umowy klastra.

Dla wyjaśnienia jeśli chodzi rezygnację z udziału w klastrze definiuje to  § 2. 7

„Każdemu z Partnerów przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Zostawiłem dodatkowe miejsce „wykropkowane” dla ciekawych firm, które pojawią się na targach, a nie dotarła do nich informacja o tworzeniu klastra, ta informacja jest również związana później z ilością potwierdzonych kopii.

Pierwsze spotkanie członków klastra zorganizowane zostanie w 2. dzień targów – 12.10.2017 STREFA PREZENRACJI TECHNICZNYCH [HALA WISŁA] od 10.30

Bardzo proszę partnerów, którzy będą nieobecni na targach o przysyłanie na adres email: kontakt@kompozyty.net propozycji:

  1. Lidera Klastra
  2. Członków Rady Klastra

Dodatkowe informacje jak zwykle można znaleźć na http://kompozyty.net/polski-klaster-technologii-kompozytowych/ (umieszczona tam umowa jest bez wymienionych partnerów, ze względu na nieujawnianie danych poufnych)


03.09.2017

Podpisy pod umową Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, partnerzy klastra będą mogli złożyć w trakcie Targów Kompozyt-Expo w Krakowie (11-12.10.2017) na stoisku KOMPOZYTY.NET – W1 – darmowe zaproszenia dostępne tutaj. Zaproszenie należy wydrukować i okazać przy wejściu.


05.09.2017

Zaproszenie do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych


Kliknij w obrazek aby zobaczyć cały dokument.